23. marraskuuta 2017

LAMKO haluaa sinut! / LAMKO wants you!

Hallitushaku on vielä seitsemän päivää käynnissä, ja ajattelin sen kunniaksi kirjoitella omia tuntemuksia toiminnasta blogiin. Olen tässä viime viikkoina jutellut useiden hallitushakua pohtivien kanssa, ja samanlaisia huolenaiheita on noussut pinnalle kuin itselläni oli kun hain ensimmäistä kertaa LAMKOn hallitukseen. Itsehän olen nyt toista vuotta hallituksessa, ja kun aloitin hallituksen varapuheenjohtajana, ei minulla ollut opiskelijakuntatoiminnasta lähes hajuakaan.

Kuitenkin omakin huoli osaamisesta oli turha. Hommat aloitettiin laajalla perehdytyksellä ja edeltäjät auttoivat tehtävien opettelussa. Sen lisäksi lähdettiin SAMOKin koulutusristeilylle, ja infoähky olikin jo valmis. Kaikkea ei koskaan voi osata, ja kysyä saa!

Hallitusvuosi on vauhdikasta aikaa, mihin mahtuu paljon uusia haasteita ja välillä sopivia loikkia oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Esimerkkinä itse jännitin esiintymistä ja julkista puhumista todella paljon, ja nyt kaksi vuotta myöhemmin jännitys on varjo vain entisestä. Näitä kokemuksia ja tätä opinpolkua ei ihan vain koulunpenkiltä löydykään.

Itse olen saanut hallitusvuonna suuren määrän unohtumattomia kokemuksia aina vappulumiukoista, ja poreammepalavereista pitkin yötä jatkuviin neuvotteluihin asti. Uusiin mahtaviin ihmisiin on tutustunut päivittäin, ystäviä on löytynyt Suomen jokaisesta kolkasta ja unohtumattomia reissuja ympäri maata on tullut tehtyä.

Jos siis vielä mietit hallitukseen hakua en voi muuta sanoa kuin että JUST DO IT! Hallitushakemuksethan voi laittaa osoitteeseen hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Hallituksen puheenjohtaja

--

LAMKO is searching new board members, and the search is on for seven days. And because of that, I decided to write down some thoughts about my experiences in LAMKO board. I have talked to many people who are thinking about running for board, and many of them have similar worries as I did when I ran for vice chairman. I have now been in the board for two years, and when I started as vice chairman I didn’t have any knowledge about the student union.

My worries were unnecessary. Job started with wide orientation week and previous board members helped a lot. In addition, we went to SAMOK’s training cruise, and an overload of information was ready. You cannot know everything and that is why you shall ask.

A year in the board is very fast time, and there is a lot of new challenges and some jumps out of your comfort zone. For example I was very nervous about public speaking and presentations and now later nervousness is just a shade of itself. These experiences and learning you won’t get from school.
I have got a lot of unforgettable experiences all the way from snow men made in Vappu, meetings held in Jacuzzi and negotiations going over night. I have met a load of great people everyday, found new friends around Finland and made some awesome trips around the country.


If you are still thinking about running for board, JUST DO IT. Board applications can be sent to hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Chairman of the board


16. marraskuuta 2017

Jos mä oisin sä / If I was you

Olen nyt ollut LAMKOlla töissä seitsemän vuotta ja sen ajan siis ollut osana ja vierestä seurannut opiskelijakunnan ja sen hallituksen toimintaa.  Ensimmäinen ajatus, joka itselle tulee mieleen on: minäkin haluan! Tai siis olisin halunnut.

Olen itse myös (kauan sitten) opiskellut ammattikorkeakoulussa. Toimin opiskeluaikoinani myös kansainvälisenä tutorina vaihto-opiskelijoille. (Opiskeluaikani paras päätös muuten) Myös meillä oli silloin opiskelijakunta. Meillä oli myös alajärjestö. Molemmista tiesin nimen, mutta en juuri mitään muuta. Opiskelijakortin hain hyvien opiskelijaetujen takia, mutta muuten toiminta jäi hyvin vieraaksi. Opiskelijakunta sijaitsi toisella paikka kunnalla, joten se jäi hyvin kaukaiseksi. Alajärjestön toiminta näytti lähinnä pienen kaveripiirin hauskanpidolta, johon oli hyvin vaikea päästä mukaan.


LAMKOssa teemme töitä vakavien asioiden äärellä, mutta emme liian vakavasti

Nyt kun olen ollut mukana LAMKOn toiminnassa, olen seurannut sitä kateellisena vierestä. Minäkin olisin halunnut olla osa jotain tällaista omana opiskeluaikanani. En niin välitä politikoinnista, mutta esimerkiksi viestintä ja tapahtumien järjestäminen on aina minua kiinnostanut. LAMKOn hallituksessa opiskelijat saavat huikean mahdollisuuden tehdä asioita opiskelijoiden näkökulmasta, ideoida ja kehittää toimintaa omalla tavallaan. Kaikki LAMKOn hallituksessa toimineet opiskelijat ovat olleet huikeita tyyppejä ja minulla on ollut ilo tutustua heihin kaikkiin. Toiset viihtyvät toiminnassa vuoden, toiset jopa kolme vuotta. Jokainen heistä on vuoden jälkeen vähän jotain enemmän kuin tullessaan mukaan toimintaan. He ovat saaneet mukaansa joukon uusia ystäviä, uusia taitoja, uusia kirosanoja sekä muistoja, joita voi kiikkustuolissa sitten muistella.

Sanonkin nyt Sinulle. Tämä on elämäsi tilaisuus, mahdollisuus tehdä opiskeluajastasi ikimuistoista. Lopeta epäröinti ja hae mukaan LAMKOn toimintaan! Jos hallitustoiminta vielä vähän pelottaa, voit hakea mukaan myös jaostoihin. Tai miksei vaikka tutoriksi, jos uskallat antaa vasta pikkuvarpaasi opiskelijakuntatoiminnalle. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja LAMKOn hallituksen, jaostojen, tutoreiden ja edustajiston toiminnasta saat LAMKOn nettisivuilta tai kysymällä LAMKOn toimijoilta.

Heidi
Asiantuntija
Tutorointi, kansainvälisyys ja viestintä

--

I have now worked at LAMKO for seven years and during that time I have had the chance be part of  and to watch the work of the student union and the board. The first idea that comes to my mind is: I want it too! Or I would have wanted.

I have also studied (some time ago) in university of applied sciences. I was also an international tutor for exchange students during my studies. (The best decision I made during my studies, by the way) We also had a student union and also a student association in our faculty. I knew both their names, but that’s about it. I got the student card because of the good student benefits, but otherwise I never really knew what the student union does. The student union also was located in another city so that’s why it also was left quite distant to me. The student association seemed more like a group of friends that was really hard to get into.

Student union does serious work but we don't take things too seriously


Now that I have been part of LAMKO’s operation I have felt a little jealous. I would have also wanted to be part of something like this when I was studying. I’m not much for politics, but I have always been really interested in communication and organizing events. At LAMKO’s board the students get a great chance to do things from students' perspective, to come up with new ideas, develop the student union in their own way. All the students that have worked in LAMKO’s board during these years have been amazing people and it has been my pleasure to get to know them and work with them. Some of them work at the student union for one year, others even three years. Each one of them is something a bit more after their year in LAMKO. They have gotten great new friends, new skills, new curse words and memories that they can look back at when they are in their retirement home.

So, I want to say this to You! This is the chance of your life, the chance to make your student life memorable. Stop hesitating and get involved with your student union! If the student board seems a bit scary and your Finnish language skills are not good enough yet you can also join LAMKO’s sections. Or you can even apply to become a tutor, if you are only willing to give your little finger to the student union.

Read more about LAMKO’s board, sections, tutors and board of representatives from LAMKO’s website.

Heidi
Adviser
Tutoring, international affairs and communication9. marraskuuta 2017

SpeakOut – mikä se on? / SpeakOut – what it is?

Ensi viikolla alkaisi taas SpeakOut-kampanja, mutta varsinkaan uusille opiskelijoille tuo käsite ei välttämättä kerro vielä yhtään mitään. Siksi ajattelinkin kirjoittaa nyt hieman siitä, mikä SpeakOut-kampanja oikein on ja miksi se järjestetään.

SpeakOut on LAMKOn ja LAMKin yhteistyössä järjestämä kampanja. Sen tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia tapoja antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista ja opetuksen laadusta. Kampanjalla halutaan muistutella opiskelijoita myös palautteen antamisen tärkeydestä ja kampanjan aikana yritetäänkin kerätä mahdollisimman paljon palautetta koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvistä asioista. Kaikki palaute on tärkeää, myös positiivinen!


LAMKO järjestää ensi viikolla SpeakOut-tourin LAMKin kampuksilla. Palautetta voi silloin tulla jättämään suoraan LAMKOn ständille. Palautetta voi aina antaa kätevästi myös LAMKOn nettisivuilla osoitteessa: http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta.


Palautekanavia on käytössä neljä.
1.     LAMKOn kautta anonyymisti http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta
2.     Arjen palaute: Anna palautetta ja kerro ideoistasi suoraan opettajille ja henkilöstölle
3.     Feedback Factory: Yleistä palautetta osoitteeseen feedback@lamk.fi tai Feedback Factoriin Service Deskin kautta.
4.     Opintojaksopalaute Repussa

Tulkaahan kaikki ensi viikolla tourille moikkaamaan ja antamaan palautetta! Opiskelijoiden palaute on edunvalvontatyön perusta ja sen avulla voidaan tehdä LAMKista entistäkin parempi paikka opiskella.

Sonja Dahlström

Koulutuspoliittinen vastaava


--

SpeakOut campaign starts again next week but I think it doesn’t say much for the new students. That is why I wanted to write about what SpeakOut is and why it is arranged.

SpeakOut is arranged in co-operation with LAMKO and LAMK. It’s purpose is to show different kind of ways to give feedback. The feedback can be example about study modules and the quality of teaching. With this campaign we want to remind students that giving feedback is very important, also the positive feedback!

LAMKO arranges SpeakOut tour next week. Then you can give feedback at the LAMKO stands. You can also give feedback easily at LAMKO’s web page: http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedbackThere are four different ways to give feedback.
1.     Anonymous feedback via LAMKO http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedback
2.     Tell your ideas straight to teachers and staff
3.     Feedback Factory: Give feedback feedback@lamk.fi or go to Feedback Factory from Service Desk
4.     Study module feedback in Reppu

      Come to the tour next week to say hi and to give some feedback! Students’ feedback is important for trusteeship and it’s the way how we can make LAMK even better place to study.


Sonja Dahlström
Head of educational policies


3. marraskuuta 2017

Viestinnän aamuyö / Small hours of communication
On kello kolme, kun varhaiseen
tietokoneen syövereistä muistiinpanoineen
käy nukkumaan Viestintävastaava pien',
on pitkä taival bittien,
viestit, kommentit korviin kohisee,
kun whatsapp välkkyy, kolisee -
yö vaihtuu aamuun hämärään.
Vaan kuinkas sitten kävikään?
(Muunneltu versio Tove Janssonin kuvakirjan "Kuinkas sitten kävikään" ensimmäisestä runosta )


Viestintävastaavana parasta on kun pääsee tekemään LAMKOlle lähestulkoon kaikki julisteet ja painomateriaalit. Erityisesti kuitenkin pidän bileiden haalarimerkkien suunnittelusta. Tulee erityisen hyvä mieli kun pääsee näkemään oman käden jälkensä muiden opiskelijoiden haalareissa. Sekä tietenkin satunnaiset kehut materiaaleista tapahtumanjälkeisissä palautteissa. 

Mutta runoon liittyen huomaa yötyöläisenä sen että tuppaa välillä olemaan myöhään tietokoneen äärellä tekemässä töitä (tai kissakuvia selaillen, näitäkin sattuu) Täten luonnollisesti opiskelijaetu jota hyödynnän itse ehkä liiankin usein on R-kioskista 1,50€ kahvi. Tottakai se suurin kahvi mitä rahalla saa, kuinkas muutenkaan?


Toni Tilsala
Viestintävastaava

--

Here's little Head of communications, none other,
Hurrying posters with designs after another.
Quick, Head of communications, it's already night.
Go to sleep before there's too much light.
Don't hang around in the bitspace for too long.
Strange comments you'll get when you're done.
The whatsapp begins to rattle and diss.
Now, guess what happens after this.
(Modified version of the first poem from Tove Janssons picture book "The Book about Moomin, Mymble and  Little My")


Best thing about being a head of communications is that I can make almost all of the LAMKOs poster designs. Especially I like designing student badges because I get to see my imprint on other students overalls. And occasional random positive feedback on the materials I've done.

But as poem might suggest I am not really a morning person. Being night worker some evenings tend to stretch on computer while working (or watching cat videos) So the student discount I use maybe too often is 1,5€ coffee from R-kioski. Of course the biggest one you can get with the price, what else?
Toni Tilsala
Head of communications


19. lokakuuta 2017

Päivä LAMKOn hallituksen sosiaalipoliittisen vastaan arjessa / A day in the life on LAMKO board's head of social policies

Heippa!

Tällä kertaa pääsette tutustumaan mun eli  LAMKOn sosiaalipoliittisen vastaavan arkeen yhden päivän ajan. Jokaisen hallituslaisen päivä on erilainen eikä kahta samanlaista löydy keneltäkään.

07:00 Ylös, nopeat aamupuuhat ja silmät ristissä kohti koulua. Normaaliin tapaan aamupala jäi taas syömättä ja bussiin ehdin nipin napin. Haluaisin syyttää lyhyistä yöunista koulutehtäviä tai muuta fiksua, mutta valitettavasti syy löytyy Netflixin ihmeellisestä maailmasta. Aina sitä aamuisin miettii, että miksi sitä ei vain osaa mennä ajoissa nukkumaan..

08:00-09:55 Aamutunnit Hoitajankadulla. Käyn normaalisti kursseja syksyn aikana, vaikka olen karsinut ne aika minimiin. Kaikki hallituksen jäsenet suorittavat enemmän tai vähemmän opintojaan hallituskautensa aikana. Osa suorittaa samanaikaisesti myös harkkojaan, joten kaikki on mahdollista. Koululle kyllä jää reilusti aikaa, vaikka joskus tunneilta joutuukin lähtemään hieman aiemmin. Opettajat ovat kyllä hyvin ymmärtäväisiä, varsinkin kun kertoo syyn.

10:00-11:30 Sosiaali- ja terveysalan alakummina osallistun kahdesti lukukauden aikana kokoontuvaan Opiskelijahyvinvointityöryhmään. Työryhmässä on lisäkseni opiskelija edustus sosionomi-, fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- sekä degreeopiskelijoista, yksikön johtaja, opintokordinaattori, psykologi, terveydenhoitaja, laatuvastaava, tutoropettajia sekä vaihtelevasti muita henkilöitä. Siellä käsitellään oikeasti opiskelijoiden hyvinvointia, joten opiskelijoiden osallisuus on hyvin tärkeää.

11:45-12:30 Suosin yleensä maistuvaa sekä opiskelijoille hyvin edullista kouluruokaa, mutta tänään poikkean tavoistani ja syön itselleni hyvin rakasta sushia. Vinkkinä LAMKOn jäsenille, opiskelijakorttia näyttämällä Domino Sushin loppusummasta –10%!

12:40-15:00 Tämä hetki on pyhitetty opinnäytetyöni tekemiseen. Tarkoituksena on julkaista oppari marraskuussa 2017, joten kiirettä on pitänyt. Opparin teko on ollut haastavaa sekä ajoittain raskasta, mutta mahtavan ryhmäni ansiosta olemme edenneet mallikkaasti. Ja opinnäytetyötä tehdessä tulee aina muistaa, että loppupeleissä se on vain yksi koulutehtävä muiden joukossa. Näin sanoi oppariamme ohjaava opettaja ja tämä on ollut hyvä ajoittain, varsinkin stressin iskiessä, palauttaa mieleen.

15:00-16:55 Tässä välissä vastailen sähköposteihin, hoidan juoksevia asioita, keskustelen opettajien kanssa, päivitän kalentereita ja muuta pientä, mutta tärkeää hommaa.

17:00-19:00 On iltakoulun aika! Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa kokoustamaan sekä iltakouluilemaan. Kokoukset ovat virallisia ja iltakoulut sitten taas epävirallisia. Iltakouluissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevaa.

19.10-20.10 Iltakoulun jälkeen on ihana rentoutua ja mennä pelaamaan bilistä Biljardisali City-pooliin, missä pöydän saa käyttöönsä opiskelijakorttia näyttämällä 12€/h. Se on mukavaa ajanvietettä ja hyvää vastapainoa hektiselle arjelle. Siinä voi helposti rupatella ystävän kanssa ja nauttia pelailusta rennolla mielellä.

20:20-21:45 Tästä tulikin nyt herkuttelu päivä, koska biljardin jälkeen suuntaamme syömään. Päätämme jälleen hyödyntää opiskelijakortilla saatavia etuja ja valitsemme kohteeksemme Siipiravintolan. Sieltä saa opiskelijakorttia vilauttamalla joka päivä ruuasta –15%. Jos taas keskiviikkona tekee mieli siipiä, kannattaa opiskelijan suunnata samaiseen ravintolaan koska ravintolassa syödyt siivet saa silloin –50% alennuksella! Siitä ei enää paljoa jää maksettavaksi. Ruoka on hyvää ja samoin seura, tästä tulee nauttia. Usein ei opiskelijabudjetilla pysty ulkona käydä syömässä, mutta suosittelen sitä jokaiselle edes silloin tällöin. 

22.15 Kotona! Päivä on ollut taas pitkä ja hektinen, mutta erittäin kiva. Illat usein rentoudun tv-sarjoja katsomalla ja yritän saada ajatukset pois koulusta. Pyrin siihen, että koulutehtävät ja muut viralliset asiat tulee tehdyksi päivän aikana.

Toivottavasti tämä päivä avaa hieman, että mitä me oikeasti hallituksessa tehdään. Toki tässä tulee vain yhden henkilön tekemiset, joten paljon jää vielä pimentoon. Haluan korostaa, että hallituksen jäsenenä pystyt suorittamaan opintoja sekä edistymään opinnoissasi. Välillä pitää kiirettä, mutta vastapainoksi täytyy välillä rentoutua ja ottaa vapaata. Kaikki tämä onnistuu. Eli nyt jokainen pitää silmänsä auki, kohta on aika valita uusi hallitus vuodelle 2018 🙂


Maija Matikainen
Sosiaalipoliittinen vastaava


--

Hey!

This time you will get to know something about my, LAMKO's head od social politicies life for one day. For LAMKO's board members every day is different and there are no similar days.

07:00 Get up fast and with eyes still crossed head to school. As usual, I didn't eat breakfast and almost missed my bus. I would like to blame it on a short night's sleep, school assignment or some other smarter thing, but unfortunately the reason lies in the world of Netflix. I'm always thinking in the morning why is it so difficult to sleep well..

08:00-09:55 Morning classes in Hoitajankatu. I have some courses during the autumn, but not that many. All board members have more or less studies during their time on the board. Some also do their internships at the same time, so everything is possible. There is still plenty of time for school, even though sometimes you might have to leave earlier from the class. Teachers are very understanding, especially when you tell them the reason.

10:00-11:30 As the "LAMKO godparent" of the social and health care faculty, I participate in the Student Wellbeing Working Group meetings twice during the semester. In the working group, there is a student representation for social, physiotherapist, nursing and graduate students, unit director, study coordinator, psychologist, quality supervisor, tutor teachers and various other people. It is really all about student well-being, so the attendance of students is very important.

11:45-12:30 I usually prefer tasty and cheap food in school, but today I make an exception and eat sushi which I love. A hint to LAMKO's members, showing a student card at Domino Sushi you get of -10%!

12:40-15:00 This moment is sanctified to making our thesis. The purpose is to publish the thesis in November 2017, so it's been busy. It has been challenging and occasionally difficult, but because of my great team, we've progressed pretty well. And when making a bachelor's thesis, you must always remember that it is just one school assignment among others. This is what our teacher instructed and it's been good to remember.

15:00-16:55 At his point I answer emails, do current matters, chat with teachers, update my calendars and do other small, but important things.

17:00-19:00 It's the time for LAMKO board's evening school! We have a meeting and evening school at least once a month. The meetings are formal and the evening schools are more informal. In the evening classes we go through current situation and plan for the future.

19:10-20:10 After evening school, it's great to relax and go to the Poolhall City-pool to play some billiard. With a student card you get table for 12€ per hour. You can easily chat with a friend and enjoy playing, it's good fun!

20:20-21:45 After the billiard we decide to eat something. We will once again take advantage of the benefits of a student card and we choose Siipiravintola restaurant. With a student card you get –15% every day and in Wednesdays you get –50% of wings eaten in restaurant! The food is good and company as well. With a student budget you are not able to eat in restaurants that often, but I highly recommend to do that every now and then.

22:15 At home! The day has been long and hectic, but also very nice. Often I relax with tv-series and I'm trying not to think about school stuff. I'm always trying to get school assignments and other formal matters done during the day.

Hopefully this will open up a little bit of what board members do . Of course this is just my day, all of us do so different kind of things. I would like to emphasize that as a member of the Board you can complete your studies and progress in your studies. Sometimes you have to hurry, but you have to remember to relax and take a break from time to time also. So now everybody keep your eyes open, soon it's time to choose a new board for LAMKO for 2018!Maija Matikainen
Head of social policies