5. joulukuuta 2016

Bileet yli laidan!

Mitäpä muuta vanha hallituslainen tekisi uuden hallituksen perehdyttämisviikon ensimmäisen päivän aikana, kuin omia kouluhommia ja kirjoittelisi LAMKOn blogiin. Yhden esseen sain aikaiseksi ja nyt tavoitteena on tämä postaus.

Ensiksi voisin kertoa hassunhauskan tarinan LAMKOn Party on Boat -risteilystä omalta ja parin muun kaverin osalta.

Reissu alkoi mahtavasti, kun porukka hyppäsi virvokkeineen ja poppivehkeineen bussiin. Matka kohti Helsinkiä pääsi alkamaan nimenhuudon ja tavallisten bussikuulutusten jälkeen. Ihmiset juttelivat ja kuuntelivat musiikkia hyvillä mielin. Bussi lähestyi pian satamaa ja laivaterminaalia.


Hyttiliput jaettiin ja iloiset risteilijät pääsivät suuntaamaan kohti laivaa. Astuimme terminaalin porteista sisään ja lähdimme kävelemään "tuubia" pitkin laivaan. Kaikki sujui hyvin tähän asti, kunnes tuubissa seisoikin pari tarkastajaa, jotka eivät siellä yleensä seisoskele.

"Passit ja matkaliput, kiitos."

Meitä, jotka jäivät pois laivasta, oli monta. Eli kolme.

Passit olivat syystä jos toisesta olemattomissa, saavuttamattomissa tai kadoksissa.

Tarinassa on muutama pieni twisti, kuten tuubiseikkailu, lippujen nyhtäminen kädestä ja kotkottavat asiakaspalvelijat, mutta jääköön ne kierteleviksi tarinoiksi katkerien opiskelijoiden jaettavaksi.

Samainen bussi, joka oli meidät Helsinkiin vienyt, tuli hakemaan meidät takaisin Lahteen. Paluumatka oli kuiva eikä taukoakaan saatu, mutta omat huonot vitsimme piristi pientä jengiämme.

Takaisin Lahdessa ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin mennä kaupan kautta kämpille virkistymään ja sieltä sitten raikastumaan ulos. Tämä kaikki tietenkin tehtiin samalla laivasta jääneellä porukalla, sillä LAMKO tai LAMKOlaiset eivät jätä toisiaan tai ketään muutakaan. Ilta oli hauska kaikesta huolimatta!


Takaisin perehdytysviikkoon.

Miksi istun LAMKOn 2016 hallituksen jäsenenä uuden hallituksen perehdytyksessä?

Koska minut äänestettiin LAMKOn hallitukseen vuodelle 2017!

LAMKOn hallitus 2017:

Puheenjohtaja Joel Ollikainen
Varapuheenjohtaja: Milla Tuomi

Hallituksen jäsenet: Einari Uusitalo, Kristiina Issakainen, Jenny Kaarlela, Toni Tilsala, Tiia Kettunen, Maija Matikainen, Reetta Sairanen ja Sonja Dahlström

Vielä hetken pääsette venailemaan tarinaani siitä, miten alunperin päädyin LAMKOn hallitukseen, jolloin samalla voin kertoa lisää tämän vuoden päätöksestä jatkaa hallituksessa.

Loppuun vielä muistutus tämän vuoden viimeisistä bileistä, jotka toteutetaan yhdessä LIRO ry:n kanssa.

Tsekkaa lisää eventistä: https://www.facebook.com/events/1891342891087728/

Nähdään siellä!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Party overboard!


What else could an old board member do during new board's orientation week's first day, than my own school work and LAMKO's blog. I got one essay done and now it's time for this post.

First, I could tell you a funny story about LAMKO's Party on Boat -cruise from my own point of view and couple of friends too.

The trip started, when people jumped into the bus with their refreshments and music gear. The journey to Helsinki started after calling attendees names and the ordinary bus announcements. People talked and listened to music with a good mood. The bus approached the dock and the terminal quickly.


Cruise tickets were given and the happy cruisers got to aim to the ship. We stepped through the terminal gates and started walking towards the "tube" that leads to the ship. All went well, until there were couple of inspectors in the tube, who normally don't stand there.

"Passports and tickets, please."

We, who stayed behind, were many. As in three.

The passports had for some reason nonexistent, unreachable or lost.

This story has a little twist, like the tube adventure, tearing tickets out of our hands and nagging customer service, but let's leave those to stories that go around the bitter students to share.

The same bus, that took us Helsinki, came to take us back to Lahti. The way back was dry and we didn't get to stop anywhere, but our little gang's bad jokes cheered us up.

When we got back to Lahti, we didn't have a choice, but to go to the store, then get home to enjoy some refreshments and then outside to fresh up more. This all we obviously did with the same group that was left out from the cruise, because LAMKO or LAMKO people won't leave each other or anyone at all. The evening was fun after all!


Back to the board's orientation week.

Why am I as LAMKO's board member of 2016 sitting in the new board's orientation?

Because I was voted for LAMKO's board of 2017!

LAMKO's board 2017:

Chairman: Joel Ollikainen
Vice-chairman: Milla Tuomi

Board members: Einari Uusitalo, Kristiina Issakainen, Jenny Kaarlela, Toni Tilsala, Tiia Kettunen, Maija Matikainen, Reetta Sairanen and Sonja Dahlström

You still have to wait for my story about how I got into LAMKO's board in the first place, and at the same time I can tell you more about my decision to continue in the board.

But lastly for now, reminder of this year's last student party, which is hosted together with LIRO ry.

Check out more from the event: https://www.facebook.com/events/1891342891087728/

See you there!

Tiia Kettunen
Head of Communications

28. marraskuuta 2016

Miksi kannattaa hakea LAMKOn hallitukseen?

Vielä kerkeät hakea LAMKOn hallitukseen vuodelle 2017!

Uusi hallitus valitaan huomenna tiistaina järjestäytymiskokouksessa. Ennen huomista ajattelin kuitenkin vielä listata teille muutaman hyvän syyn hakea hallitukseen. Itse lähdin mukaan LAMKOn hallitukseen elokuussa 2015 aika yllättäen kesken vuoden. Vaikka alku olikin melkoista opettelua, hetkeäkään en ole katunut valintaani ja voin lämpimästi suositella tätä hommaa teillekin! 


Miksi kannattaa hakea LAMKOn hallitukseen?

 • Pääset ihan oikeasti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin niin täällä Lahdessa kuin myös valtakunnallisesti!
 • Pääset tekemään monipuolisesti töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta. LAMKOn hallituksen tehtävät koostuvat opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi esimerkiksi kv-palveluista ja erilaisten opiskelijatapahtumien järjestämisestä.
 • Tutustut mahtaviin ihmisiin ympäri Suomea. Hallitus viettää tiiviisti aikaa yhdessä koko vuoden, ja itse olen saanut hallituksesta todella hyviä ystäviä. Tämän lisäksi tutustut erilaisissa tapahtumissa opiskelijakuntatoimijoihin joka puolelta Suomea.
 • Saat arvokasta kokemusta, joka näyttää hyvältä myös CV:ssä.
 • Hallituksessa toimimisesta saa opintopisteitä.
 • Hallituksessa työskentely on hauskaa! Hae niin näet!
Älä enää epäröi, vaan laita jo vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen hallitus@lamko.fi. Se saattaa olla tähänastisen elämäsi paras päätös!

Milla Tuomi
Huvivastaava

(IN ENGLISH)

Why to apply to LAMKO's board?

New board is elected tomorrow on Tuesday in representatives meeting. Before that I wanted to list a few good reasons to apply. I started in LAMKO in August 2015 quite suddenly. The start was learning a lot about everything, but I haven’t regretted a moment.


So, why apply to LAMKO’s board?

 • You get a real chance to effect student matters in Lahti and all around Finland!
 • You get to work versatilely for student welfare. LAMKO’s board’s work consist of trusteeship work, international services and organizing student events.
 • You get to know awesome people around Finland. The board spends a lot of time together during the year, and I’ve made very close friends. Also you get to know other student union actives in different events around Finland.
 • You get valuable experience that also looks good on your CV.
 • You get credits from working in the board.
 • It’s fun!
If you’re fluent in Finnish: apply now and see it yourself. Don’t hesitate, send your application to hallitus@lamko.fi. It might be the best decision of your life!

Milla Tuomi
Head of Events

25. marraskuuta 2016

Opinnoissa jaksaminen

Näin syksyn mittaan puheissa on ollut paljon opinnoissa jaksaminen.

Itsehän en tästä osaa kertoa ja onkin hieman ironista, että edes yritän kirjoittaa tästä LIRO ry:n järjestämien Get Away Lahti -kekkereiden jälkeisenä perjantaina, kun olen viimein jollakin asteella selvinnyt. "Getarit" tosiaan järjestettiin keskiviikkona... Hyvinvointiviikolla...

Perinteisesti voisi neuvoa syömään, juomaan, liikkumaan, ulkoilemaan, harrastamaan, nukkumaan ja tapaamaan läheisiä, mutta toivotaan että korkeakouluopiskelijat osaavat näitä tehdä jo jossain muodossa. Jos ei, niin apua saa terveydenhuollosta, oppilaitospastoreilta ja -psykologilta. Apua saa myös opiskelija- ja opettajatutoreilta, sekä opiskelijakunnalta.

Opiskelua voivat hankaloittaa tai helpottaa erilaiset opiskelutavat tai -ympäristöt. Koulun kehityksessä tarvitaan ehdotuksia ja toimenpiteitä. Aina kannattaa toimia ja viedä asia eteenpäin esim. opiskelijakunnalle. Kannattaa käyttää tarjolla olevia apukeinoja, jotta omakin opiskeluinto ja opiskelun laatu paranee. Opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun tulisi tukea sitä, että opiskelija pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Tärkeää olisi sovittaa opiskelijoiden ja koulun tarpeet yhteen.


Voisin kuvitella, että jokaisella on hyvät ja huonot kautensa opintojen aikana. Eri asioihin panostetaan eri kausina ja jopa vuosina. Omakohtaisena kokemuksena voisin kertoa, että ensimmäisenä vuonna tein kaikki tehtävät ajoissa, suoritin kurssit ja enkä tenttinyt koskaan rästissä. Toisena vuonna aloin tutustumaan rästitehtäväpäiviin ja keskityin enemmän tutorointiin ja muuhun oheistoimintaan. Kolmannesta vuodesta en uskalla edes puhua, mutta ainakin koen tehneeni hyvää työtä LAMKOssa. Se on hienoa, että voin kokea oloni tärkeäksi koulussa, kun saan toimia opiskelijakunnassa.

Kirjoittaessani tästä aiheesta, koen velvollisuudekseni listata seuraavaksi top 5 helppoa tipsiä, joilla olen selvinnyt koulusta tähän asti.

1. Kaverit, tutorit ja opiskelijakunta - eli tiivistettynä kai verkosto ja (vertais)tuki
2. Tapahtumiin osallistuminen - liittyy hieman edelliseen, mutta halusin eritellä
3. Opintojen suorittaminen - eteneminen opinnoissa ja opintotuen saaminen kyllä piristää
4. Oheistoiminta - tutorointi, LAMKOn hallitus, huvijaosto, ynnä muut projektit
5. Kouluruoka - syökää kampuksilla; ruoka on edullista, se on hyvää ja sitä on riittävästi

Jättäkää toki omia vinkkejä kommenttiboksiin!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Managing through studies


During the fall, there has been a lot of talk about managing through studies.

I don't know what to tell you about this and it's kind of ironic that I'm even trying to write this post after LIRO ry's Get Away Lahti -party and on Friday, when I've barely survived. And Get Away Lahti was arranged on Wednesday... During wellness week...

Classically I could advice you to eat, drink, exercise, walk outside, have hobbies, sleep and meet your friends, but let's hope that everyone in university can do these some how. If not, you can get help from health care, institution pastors or psychologist. Also you get help from student tutors and professor tutors, as well as the student union.

Different learning styles and environments can complicate or ease the studies. Suggestions and actions are needed when improving the school. It's always good to act and take things to the next lever, for example to the student union. You should use the help you're offered, so your own study enthusiasm and quality of studies are improved. Student union and the whole university should support that the student can influence on their own life and the society. It's important to fit students' and school's needs together.


I could imagine that everyone has some up's and down's during their studies. You're more invested in different things during different periods or even years. I can tell you some personal experience, because during the first year I did all the assignments early, I passed the courses and never did an exam late. Second year, I familiarized myself with backlog days and I invested more in tutoring and other sideline work. And I don't even start with the third year, but I feel that I've done a great work at LAMKO. It's nice to feel myself important at school, when I get to work for the student union.

Now that I'm writing about this topic, I feel like it's my responsibility to list my top 5 tips, how I've survived through school for now.

1. Friends, tutors and the student union - summarized connections and (peer) support
2. Attending events - a little bit the same that the first one, but I wanted to specify
3. Accomplishing studies - getting through and getting the student allowance cheers up
4. Sideline work / activity - tutoring, LAMKO's board, events section and other jobs
5. School food - eat at campuses; it's cheap, good and there's enough of it

Leave your own tips in the comment box!

Tiia Kettunen
Head of Communications

18. marraskuuta 2016

Hyvinvoiva LAMKO!

Tässä kun osa hallituksesta ja muutama edustajiston jäsen istuu SAMOKin liittokokouksessa, kirjoittelen itse näreissäni blogia ja katselen livestreamia, sillä en päässyt liittareihin mukaan. Budjetti ei antanut myöten, että kaikki hallituksesta olisivat voineet osallistua, joten jouduttiin tekemään valintoja. Oman elämän menojen takia (ei LAMKO-elämän :D) jätin riitelemättä liittaripaikasta vaikka olisin todellakin halunnut mukaan. Ehkä pitää hakea ensi vuonnakin hallitukseen, että pääsisi taas kaikkiin kivoihin tapahtumiin mukaan. Lähtölaukaus, AMK-päivät ja muut koulutusreissut. Ehkä jopa ne liittarit.

Tällä hetkellä kirjoittaessani SAMOKin jäsenet vuodelle 2017 äänestettiin.
 • SAMOK Puheenjohtaja 2017 on Anni Koivisto
 • SAMOK Varapuheenjohtaja 2017 on Max Laihonen
 • SAMOKin hallituksen jäsenet 2017 ovat Jyri Niemi, Anni Suvisuo, Emmi Paajanen, Austris Stals and Tommi Kukkonen

Jälleen kerran liukkaasti LAMKOa lähempänä olevaan aiheeseen:

Lahden ammattikorkeakoulun edustajistovaaleissa annettiin yhteensä 403 ääntä äänestysprosentin ollessa n. 19,3%. Edustajistoon valitut henkilöt äänimäärineen näet tästä: http://www.lamko.fi/fi/ajankohtaista_edustajistovaalien-tulokset

Nyt kun uusi edustajisto on valittu, on myös pian uuden hallituksen valinta edessä. Haku on ollut tässä jonkun tovin auki ja hakemuksia on tullut. Viimeinen hakuaika on siis 29.11., kun pidetään LAMKOn uuden edustajiston järjestäytymiskokous klo 17 alkaen FellmanniCampuksella. 

Kaikki LAMKin opiskelijat ovat tervetulleita tähän kokoukseen!

Kokouksessa valitaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä LAMKOn uusi hallitus vuodelle 2017. Miksi kannattaa hakea? Sitä on availtu jo blogissa, LiMu Radiossa Laaman Terapia lähetyksessä ja siitä lisää tulossa vielä ensi viikolla tänne blogiin ja LAMKOn Instagramiin!

Voit asettua ehdolle lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ennen kokousta osoitteeseen hallitus@lamko,fi. Voit myös asettua ehdolle kokouksen aikana. Hakijoilta odotetaan läsnäoloa kokouksessa.

Tärkeitä päätöksiä on tiedossa, tule siis paikalle!


Mitä muuta on tulossa?

LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut 7.12. kutkuttaa jo vahvasti ainakin omissa pippaloantureissa. Niistä ei kuitenkaan vielä uskalla sen enempää paljastaa, kun tässä on paljon muuta puuhaa ennen niitä! Kun LIRO ry:n Get Away Lahti - "Getareista" selviää, niin vuorossa onkin LAMKOn opiskelijaristeily.

Sitä ennen voidaan kuitenkin paremmin LAMKOn hyvinvointiviikolla, sillä se tulee taas 21.11.-25.11 2016! Jokainen laama liikkeelle kun joka vuotuinen LAMKOn ja LAMK Sportsin järjestämä hyvinvointiviikko tulee taas! Luvassa lajikokeiluja ja hyvinvointiin liittyviä seminaareja, että varmasti jokaiselle löytyy jotain! Tapahtuma kestää koko viikon, jossa joka päivälle on erilaista tekemistä. Tarkemmat viikon ohjelmat tulevat lähempänä kyseistä viikkoa ja ilmoittautumisohjeet siinä samalla.


Kaikki messiin! 
Tiia Kettunen
Viestintävastaava

[In English]

LAMKO feeling well!


While some of our board and few members of the representatives are at SAMOK general assembly, I'm writing this blog post and watching the live stream, because sadly I didn't get to go. The budget didn't stretch, so that all of the board could've joined, so we needed to make decisions. My own life's (not LAMKO life :D) I decided not to fight about the general assembly position, even though I really wanted to join. Maybe I need to apply for the board again, so I can get to all the nice events. Kick off cruise, UAS-days and other trips. Maybe also general assembly. 

In this moment, when I'm writing this, SAMOK voted for the members of 2017.
 • SAMOK President 2017 is Anni Koivisto
 • SAMOK Vice president 2017 is Max Laihonen
 • The other member of SAMOK’s 2017 Board are Jyri Niemi, Anni Suvisuo, Emmi Paajanen, Austris Stals and Tommi Kukkonen

Here we can again smoothly change the subject to some voting near LAMKO: 

In the election, total of 403 votes were given and the voting rate was 19,3%. The list of elected candidates can be found here: http://www.lamko.fi/eng/news_board-of-representatives-election-results

Now when the new representatives have been chosen, it's soon time to select the new board also. The apply period has been going on for some while and we've gotten some applications. The latest to apply is 29.11. when the meeting is on.

Welcome to the assembly meeting of the new LAMKO Representative's on 29th of November at 17.00 in FellmanniCampus.

In the meeting the chairperson and vice chairperson of representatives will be elected. Also LAMKO's new board for the year 2017 will be elected. Why should you apply? We've talked about it in our blog, LiMu radio show and more about it is coming next week to this blog and to LAMKO's Instagram! Remember that you need fluent Finnish to apply.

If you wish to set yourself as a candidate, sent your free form application to hallitus@lamko.fi before the meeting, or announce yourself as a candidate in the meeting. Candidates are expected to be present in the meeting.

Important decisions are on the agenda, so be present!


What else is coming?

LAMKO's and LIRO's pre-Christmas party 7.12. is tickling my party sensors already. I can't reveal more about them yet, because there's so much happenings coming before them! When we've survived LIRO ry's Get Away Lahti, then it's time for LAMKO's student cruise.

Before all this, we're feeling well during LAMKO's Wellness Week, when it comes again 21.11.-25.11 2016! Everyone to move when annual wellness week of LAMKO and LAMK Sports is coming! There will be possibility to try different sports and wellness seminars, so there is something for everyone. Schedules and registration instructions will be available closer to the event.

Everyone join!
Tiia Kettunen
Head of Communications

11. marraskuuta 2016

Äänesi on äänesi!

Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia tämän viikon huikeista bileistä! Kaikki saapuivat juuri sellaisena kuin ovat ja tunnelma oli rento. Meidän haalarimerkki oli kehuttu ja ihmillä näytti olevan hauskaa. Haluan myös kiittää kaikkia, joilla oli kiinnostusta ja aikaa keskustella LAMKOn hallituksesta tai edustajistovaaleista. On aina mukava kertoa omia kokemuksista ja meiningistä!


Ja tästä hienosti aasinsiltana..

LAMKOn edustajistovaalit ovat alkaneet! 

Äänioikeutetut ovat saaneet äänestyslinkin sähköpostiin ja linkki on voimassa 16.11. klo 23.59 saakka. Olkaa fiksumpia kuin USA:n kansalaiset ja äänestäkää edustajistovaaleissa nyt!

Äänestyslinkki on lähetetty jäseneksi liittymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen otsikolla "Edustajistovaali - äänestyslinkki". Äänestykseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä keskusvaalilautakuntaan, keskusvaalilautakunta@lamko.fi


ANNA PALAUTETTA 14.11. - 4.12. JA VOITA LÄPPÄRI!

Nyt näkyy ympäri kampuksia SpeakOut-palautelaatikoita, joilla kerätään opiskelijoiden palautetta kaikesta opiskeluun liittyvistä asioista. Jokainen yhteystietonsa lomakkeeseen antanut osallistuu SpeakOut-arvontaan, jossa osallistuneiden kesken arvotaan kannettava tietokone! Palautteen antajien tietoja käytetään vain arvontaan, ellei henkilö toisin palautteessaan ilmaise. 

Arvontaan voi osallistua myös nettipalautteen kautta LAMKOn internetsivuilla!

Voit myös antaa palautetta LAMKO tourin aikana, joka järjestetään 21.-23.11. 
Seuraa meitä Facebookissa saadaksesi lisätietoja: https://www.facebook.com/opiskelijakuntalamko/


LAMKOn opiskelijaristeily on tänä vuonna täällä taas! 

Party on Boat järjestetään 1.-2.12.2016 Baltic Queenilla. Risteily järjestetään yhdessä Matkapoikien kanssa, joilta olemme saaneet mukavan edulliset risteilyhinnat. Paikkoja risteilylle on vain 95, joten olkaa ajoissa liikenteessä ja kerätkää neljän hengen porukoita hyttikunniksi ja ei kun ilmoittautumaan! 

Matka varataan hyttikunnittain ja varaaja syöttää kanssamatkustajien nimet ja syntymäajat varauksen teon yhteydessä. Koko matkan maksu maksetaan Matkapojille samalla kertaa.


Ilmoittautuminen tapahtuu linkistä: www.matkapojat.fi/lamko
Katso lisää Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/694762670682000/

Muistakaa myös, että LAMKOn hallitukseen haetaan uusia tekijöitä!

Jos olet kiinnostunut aktiivisesta toimimisesta opiskelijoiden hyväksi, tule mukaan toimintaan. Monipuolisia tehtäviä löytyy, saat koulutusta ja kontakteja, sekä varmasti uusia tuttavuuksia ja kokemusta! Kannattaa ehdottomasti laittaa hakemusta tulemaan, jos haluat vaikuttaa toiminnallasi opiskelijoiden parempaan huomiseen!

Hakemuksen voit jättää osoitteeseen hallitus@lamko.fi
Kysy lisää! Hallituksen yhteystiedot: http://www.lamko.fi/fi/yhteystiedot/hallitus

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Your vote is your voice!

First of all, thank you for the great party this week! Everyone came as they are and the mood was chill. Our overall badge was praised and people seemed to have fun. Also I want to thank you all, who had the interest and the time to talk about LAMKO's board or the representatives election. It's always nice to talk about our experience and happenings!


And a great transition from one topic to another..

LAMKO Board of Representatives election has now started! 

Everyone who is entitled to vote has received the voting link by email and it's valid until 16.11. till 11.59 PM. Be smarter than the citizens of USA and vote in the representative election now!
The voting link has been sent to the email given when becoming our member. The subject for the email is "Edustajistovaali - äänestyslinkki". If you have questions concerning the voting, contact central election committee, keskusvaalilautakunta@lamko.fi


GIVE FEEDBACK 14.11. - 4.12. AND WIN A LAPTOP!

You can find SpeakOut-feedback boxes all around campuses, which we collect student feedback from everything about studying. Everyone who gives their contact information to the form will take part to the SpeakOut-lottery, where we draw a winner for a laptop. Feedback givers information will only be used at the lottery, unless the person expresses otherwise. 

You can also take part to the lottery through internet feedback at LAMKO’s website. 

You can also give feedback during LAMKO tour, which is arranged 21.-23.11. 
Follow us on Facebook for more info: https://www.facebook.com/opiskelijakuntalamko/


LAMKO's student cruise for this year is here again!

Party on boat is organized 1.-2.12.2016 at Baltic Queen. Places for the cruise are only 95, so be quick with the registration. Collect four person squad and get into cruise mood!

The trip is booked by cabin members together and the one who books the trip, will write all the names and birthdays during the booking. The whole amount of the payment will be payed to Matkapojat.


Registration through this link: www.matkapojat.fi/lamko
More info from FB-event: https://www.facebook.com/events/694762670682000/

Also LAMKO's board is looking for new members! Fluent Finnish needed.

Ask for more! 
Contact information of the board: http://www.lamko.fi/eng/contact-info/the-board

Tiia Kettunen
Head of Communications