18. tammikuuta 2018

Puheenjohtajan startti ja hallituksen järjestäytyminen / Chairman's kickstart - and the board organized

Vuosi starttasi käyntiin, kun istuuduin LAMKOn toimistolle puheenjohtajan pöydän ääreen ekaa kertaa ja sain työpuhelimen sekä työläppärin nenän eteen. Okei, olen jo kahden viimeisen LAMKO vuoteni aikana ehtinyt istumaan kyseisellä paikalla, vaan en tiennyt vielä ekana vuotenani, että tulisin tekemään tässä oikeasti töitä useana päivänä viikossa. Lisäksi palatakseni mainitsemaani työpuhelimeen, tein ensimmäisen hankintani (tai no fyysisesti pääsihteerimme kävi sen ostamassa) kun sijoitimme uuteen ”pj-luuriin”.

Itse kun olen toiminut aiemmin viestintävastaavana (2016) ja tapahtumavastaavana (2017), tämä toimenkuvan muutos on melko suuri. Se ei kuitenkaan tunnu niin hurjalta, sillä viime vuoden aikana ymmärsin, mitä oikeasti haluan tehdä ja saavuttaa. Vaikka tapahtumat ja etenkin viestintä on erittäin lähellä sydäntäni yhä, nämä pari viikkoa on nyt jo ollut uskomattoman mielenkiintoisia ja juuri sitä, mitä toiminnalta kaipasin.


Lisäksi uudet, mahtavat opiskelijat ovat taas saapuneet LAMKiin, joten tammi-helmikuu tulee olemaan täynnä infoja, ständejä ja toimiston ruuhkien purkamista. Muutama info on jo itselläni takana ja pienen alkukankeuden jälkeen se on ollut ehdottoman mukavaa puuhaa, sekä on kiva tuntea auttavansa ehkä vielä hieman hämillään olevia fukseja ja toki muitakin opiskelijoita.

Näiden parin viikon aikana olen myös istunut toimistolla enemmän kuin kotonani ja nukkunut vielä vähemmän kuin olen kotona viettänyt. Laskekaa siitä. :D Mutta tämä on ehdottomasti ollut sen arvoista, ja uskonkin että hommat alkaa sujumaan ja työpäivät alkaa tasaantumaan, kun hallituksemme vihdoin järjestäytyi, toimijat saivat omat roolinsa ja tiimit, työryhmät, ynnä muut selvisivät. Hallituksen sektorit löytyvät nettisivuiltamme lamko.fi, kuvat hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta laitetaan tammikuun lopulla sivuillemme!

Viime viikonloppuna meillä oli siis perinteensiirtoevakoksi kutsuttu koulutus- ja kokousviikonloppu, jossa hallitus, edustajisto, työntekijät ja vanhat toimijat opittiin uutta, perehdytettiin ja perehdyttiin, sekä ryhmäydyttiin.


Itse pidin esiintymiskoulutusta, jossa oli asiaa valovoimaisesta esiintymisestä, esiintymisjännityksestä, sekä kuinka edustaa itseään somessa. Vaikka en itse ole malliesimerkki missään edellä mainituista asioista, eikös se ollut niin, että tee niin kuin minä sanon eikä niin kuin minä teen? Kerroin myös LUT Yliopistosta (LUT:n ja LAMKin yhdistyminen) ja M19 (LAMKin uusi kampus) projektista. Lisäksi runsaan ryhmäytymisen, useiden Kahoot –pelien ja rennon iltaohjelman lisäksi oli ahkeria workshoppeja, kokouksia ja jopa koko vuoden toiminnan suunnittelua.

Tällä viikolla olen tavannut LAMKin tulevaa rehtoria jo kaksi kertaa ja muuten viikko on kulunut 14.2. järjestettävien After Ski Varjofuksiaisten parissa, sekä työ- ja projektiryhmissä. Tästä on hyvä jatkaa! Huikeaa alkanutta 2018 vuotta ja lämmin tervetuloa Lahteen vielä uusille opiskelijoille!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja----

My year started, when I sat down behind the chairman’s desk at LAMKO’s office for the first time and got myself a work phone and a work laptop in front of me. Okay, I have actually sat there many times during my LAMKO years, but in the first year for example, I had no idea that I would actually work there officially for many days per week. And also returning to the work phone subject, it was my first authoritative purchase (actually our secretary general physically went to buy it) when we decided to invest in a new “chairman phone”.

In fact, when I previously worked as the head of communications (2016) and the head of events (2017), this change in the job description is quite huge. However, it doesn’t feel so major, since last year I realized what I really want to do and achieve. Even though events and especially communications are very close to my heart, these couple of weeks have now been incredibly interesting and just what I desired.


In addition, the new, great students have arrived to Lahti UAS, so January and February will be full of information, tours and office work. Few infos are already behind me, and after a small stiffness of performing, it has been absolutely fun, and it is nice to feel like I’m helping, maybe a little bit confused freshmen, and other students of course.

During these two weeks, I’ve also sat more at the office than at home, and slept even less than I’ve spent time at home. You can do the math. :D But this has definitely been worth it and I believe that things get on their rails and work days begin to moderate now that our board has finally organized, the board members got their own roles and teams, working groups and others. Board sectors can be found on our website lamko.fi, pictures of the board members and chairmen will be placed on our website at the end of January!

Last weekend, we had a weekend of training and meeting event called a “tradition transfer assembly”, where the board, the representatives, the employees and the previous operatives learned new, familiarized others and got familiarized, as well as got to know each others.


Personally, I kept the performance training, which was about brilliant and luminous performing, stage-fright and tensions, and how to represent yourself. Although I'm not a model example of any of the mentioned things, wasn’t the saying actually “do what I say and not what I do”? I also told current news about the LUT University (LUT and LAMK merging) and M19 (Lahti UAS's new campus) project. In addition to plenty of lifting the group spirit, several Kahoot games and a relaxed evening program, there were intense workshops, meetings and even year-round activity planning.

This week I met with the future principal of Lahti UAS twice already and otherwise the week has passed by organizing 14.2. After Ski Shadow Freshmen Party and in the work and project groups. It’s great to continue for here! Have a wonderful start of the 2018 year and also again; warm welcome to the new students in Lahti!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

11. tammikuuta 2018

Uuden (ja jännän) äärellä / At the feet of the new (and exciting)

Uusi vuosi pärähti käyntiin yhtä nopeasti kuin aina ennenkin. Juuri kun pääsin huokaisemaan ja nostamaan kädet ilmaan tehdystä työstä, alkoikin arki ja kaikki alusta. Kuulostaako tutulta? Toisaalta kysymyshän on vain näkökulmasta. Ajatteletko, että aloitat kaiken alusta vai saatko uuden mahdollisuuden? Vuosi 2017 oli ainakin omalla kohdallani aivan huikea – lähdin harjoitteluvaihtoon Afrikan savannien keskelle Keniaan, lähdin mukaan LAMKOn hallitustoimintaan ja suoritinpa vielä unelmieni harjoittelun ensihoidossa. Kaiken päälle minut valittiin hallituksemme varapuheenjohtajaksi. Lyhyesti sanottuna – kun teet kovasti töitä unelmiesi eteen, mikä vain on mahdollista.

Vaikka viime vuosi oli sanalla sanoen uskomaton, on vuodesta 2018 epäilemättä tulossa jälleen haasteita täynnä oleva ja sitäkin antoisampi vuosi. Arki pamahti tosiaan päin naamaa heti uuden vuoden jälkeen. Mistä tietää, että tykkää siitä mitä tekee? Kun kiireen ja paineen keskellä pystyt sanomaan – vitsit että tää on siistiä.

Tällä viikolla myös uudet opiskelijat aloittivat opintonsa. Orientaatioviikkoa on epäilemättä vietetty informaationtäyteisissä tunnelmissa. Pääsin osaksi tätä tunnelmaa, kun tiistaina kävin pitämässä sosiaali- ja terveysalan uusille opiskelijoille koulutuksia koulumme sähköisistä järjestelmistä. Joka kerta tuo into tarttuu, tuntuu kuin olisi jälleen itsekin juuri aloittanut opintonsa. Siksi olenkin tykännyt niin kauan olla tutorina, koska pääsen niin lähelle tuota fiilistä. Keskiviikkona FellmanniCampuksella koettiin tiivitä tunnelmia, kun kaikki suomenkielisten tutkintojen uudet opiskelijat tutustuivat erilaisiin palveluihin aulamarkkinoilla. Myös me olimme pitämässä omaa rastiamme ja toimistokin täyttyi nopeasti innokkaista opiskelijakortin ja haalareiden hankkijoista.

Eikä tämä alkuvuoden kuhina tähän lopu - tänä viikonloppuna uusi hallitus ja edustajisto erakoituu niin kutsutulle evakolle, jonka aikana kouluttaudumme ja kokoustamme aamusta iltaan. Edessä siis rankka, mutta epäilemättä ikimuistoinen viikonloppu metsän keskellä. Mukanamme on myös aikaisempina mukana olleita toimijoita jakamassa viisauksiaan ja varmistamassa perinteiden säilymisen.

Opiskelija – fuksi tai ei – ota tästä vuoden alkamisesta kaikki irti. Aloita jokin uusi harrastus, lähde mukaan alajärjestösi tai LAMKOn toimintaan, mitä tahansa minkä avulla teet tästä vuodesta entistä huikeamman kuin edellisestä. Opiskeluajasta kannattaa ja pitää ottaa kaikki irti, mikset tekisi sitä päästöstä nyt.

Terkuin
Katariina Polvi

Hallituksen varapuheenjohtaja

----

The new year started as fast as always. Just when I was able to say that everything is done for the year, holidays ended and everything started again. Sounds familiar? On the other hand the question is just about the point of view. Do you find it as starting everything all over of are you getting a new chance? Year 2017 was at least from my perspective amazing – I had my clinical training abroad in surrounded my African savannas in Kenya, I started to work in the LAMKO’s board and lastly accomplished my dream placement in an ambulance. On the top of that all I was selected as the vice chairman of the board for this year. Shortly said – when you work hard to for your dreams, everything’s possible.

Even though last year was no doubt incredible, is 2018 about to be filled with challenges and even more fruitful. As I said everyday life got me off-guard right after the new year’s eve. How can you tell that you like about what you’re doing? When even in the middle of the brush and pressure you’re able to say that you would want to do anything else right now.

New students started their studies this week too. I bet that the orientation week has been filled with information. I got to be part of this excited feeling when on Tuesday I held lectures for new students about electrical systems. Everytime that excitement gets into me, feels like I’d be starting my studies too. That’s why I’ve liked to be a tutor so long, because I get to feel that feeling so close. On Wednesday the feeling was tight when all the Freshmen from Finnish degree programmes got familiar with services at our UAS. We as LAMKO where there too of course. Our office was soon filled with new student trying to get their student card and student overalls.

This new year stir is not going to end yet – this weekend our new board and board of representatives is going to have a retreat that we call as a evacuee. During the weekend we educate ourselves and have meeting whole day long. It’s going to be a ruff but of course memorable weedend away from the city. Lucky for us there’s going to be LAMKO actives from previous years too so they can share their wisdom and make sure their legacy goes on.

Student – freshman of not – take everything out from this year. Start a new hobby, take part in LAMKO’s or your faculty’s association, anything that helps you to make this year even more awesome than the last. You should take everything out from your study life, starting today.

Greeting from
Katariina Polvi
Vice Chairman of the Board21. joulukuuta 2017

Bye bye 2017!

Opiskelijakunnan vuosi 2017 on tulossa päätökseen ja ennen kun paljastan mitään ensivuodesta, palataan hetkeksi tähän vuoteen.

2017 hommat alkoivat perinteensiirtoevakolla, jossa uudet ja vanhat toimijat kokoontuivat yhteiselle mökkiviikonlopulle ja perehtyivät sekä kouluttautuivat parin päivän ajan intensiivisesti. Heti tammikuussa oli myös SAMOK (Suomen opiskelijakuntien liitto) Lähtölaukaus-risteily, jossa uudet toimijat pääsivät kouluttautumaan koko opiskelijakuntakentän laajuisesti hieman enemmän. Sitten tietty DuuniExpo-messut, sekä vuoden ekat opiskelijabileet! Päästin alkuvuodesta vielä ständeilemään kampuksilla ensimmäisen LAMKO tourin parissa. Myöskin Lahen opiskelijajärjestöt kokoontuivat järjestöstartin parissa, jossa jaettiin yhteistä tietoa, sekä seuraavaksi myöhemmin syksyllä kokoonnuttiin uudemman kerran.


Väliin oli jotain vähän rennompaa, sillä LAMKOn edustajat kutsuttiin Mastolan eli radio- ja tv-museon avajaisiin, josta muutaman viikon päästä meillä oli virkistäytymispäivä Lahessa järjestettyjen hiihdon MM-kisojen parissa. Siitä suoraan vapaaehtoishommiin Suomi100 Forumin vaatesäilytykseen, infoon ja kellotukseen. Kuulostaa ehkä aluksi tylsältä, mutta samalla sai kuunnella ja/tai osallistua todella mielenkiintoisiin, tulevaisuutta koskeviin paneeleihin. Sitten oli Aleksanterinkadun Approt, Lahen opiskelijavappu, SpeakOut Toureja, tutorkoulutuksia sekä tutor Kick Off ja pääsiäisen munajahti! Olemme vuoden aikana päässeet myöskin tutustumaan uuteen Mukkulan kampukseen, pitäneet alumni-illan LAMKOn entisille ja nykyisille toimijoille, osallistunut orientaatioviikoille ja lukuisiin tapahtumiin, kuten Kurkunkastajaiset, Tursajaiset ja Fuksiaiset sekä luonnollisesti opiskelijabileet. Lisäksi järjestimme 20v Vuosijuhlat Silliaamiaisineen, ja LAMKOlla oli uusia tapahtumia, kuten LiiKu Appro (liikunta- ja kulttuuriappro), aktiivi-ilta (pizzailta!) ja muutamia kertoja järjestetty LAMKO Chill Out.


Vuoteen on kuulunut useita jaostotapaamisia, työryhmäedustuksia ja lukemattomia palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Oma jaostoni oli tapahtumajaosto ja olin tekniikan alan opiskeluhyvinvointityöryhmässä, joiden lisäksi kuuluin viestintäjaostoon ja yhteen työryhmään, joka ei koskaan kokoontunut. Enemmän LAMKOn sisäisiä juttuja tai kentän reissuja on ollut SAMOK kevät- ja kesäseminaarit, AMK-päivät, SAMOKin liittokokous sekä OLL liittokokous, evakkoreissut, eduskuntavierailu, järjestäytymiskokous, perehdytysviikko ja johtamiskoulutus. Eli uusi hallitus on valittu, perehdytys aloitettu ja katse on vahvasti ensivuodessa itse kullakin. Vuosi huipentui Virman pikkujouluihin Armaassa, sekä LAMKOn ja LIROn joulubileisiin Wintissä viime viikolla!

Opiskelijakuntatoiminta toki vie paljon aikaa, mutta henkilökohtaisesti olen kerennyt myös opiskelemaan mm. International Innovation Week (intensiiviviikko) Hollannissa ja kesäkursseja. Vapaa-aikaa on toki löytynyt myös, jonka olen käyttänyt opiskelijatapahtumissa käymisellä, mukaan lukien IOP (insinööriopiskelijapäivät) Mikkelissä ja ASTIN (opiskelijaristeily) laivalla, sekä lomaillessa mökeillä ja Puolassa kavereiden kanssa. Vuoden aikana on myös kerennyt luovuttamaan verta, kuten jokainen kunnollinen opiskelija tekee lounaansa eteen (kyllä, Veripalveluilla saa leivät ja kahvit, kun käy luovuttamassa). Myös Limuradiossa on ehditty pyöriä, vielä alkuvuodesta olleessa ”Laaman Terapia” ohjelmassa (stay tuned, se ehkä palaa linjoille pian!) ja itse pyörittelin LAMKOon kuulumatonta kesäohjelmaa edustajiston varapuheenjohtajan kanssa.


Voisin siis tiivistää, että melko tapahtumarikas ja mahtava vuosi, unohtamattakaan huippujengiä ympärillä! Päivääkään en vaihtaisi pois, mutta päiviä ottaisin mieluusti lisää tai vaihtelisin päikseen, sillä kaikkeen ei voi eikä kerkeä aina osallistumaan. Mutta erityisen hyvä mieli tästä vuodesta ja innolla odotan ensivuotta!

Lupasin jotain paljastaa seuraavasta vuodesta, joten tässäpä tulee:
24.1.2018 DuuniExpot sekä DuuniExpon ja LAMKOn yhteisbileet
14.2.2018 Varjofuksiaiset
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10v Appro
Ja hei, jos joku ei tiennyt, niin syksyllä muutetaan uudelle kampukselle!

Kiitos koko LAMKOn puolesta ja palataan vuoden 2018 puolella!Tiia Kettunen
2017 Tapahtumavastaava
2018 Puheenjohtaja


-------

The Student Union's year 2017 is coming to an end and before I reveal anything of the next year, I will return for a moment to this year.

The 2017 work began with a traditional assembly, where new and old operatives gathered for a cottage weekend and practiced intensively for a couple of days. In January, there was also SAMOK (Union of applied sciences students in Finland) Kick start cruise, where new actives could train a little more with the whole student union field. Then there was DuuniExpo fair, and this year’s first student party! Then also in the beginning of the year we toured around campuses on the first LAMKO tour. Lahti student organizations also met firstly for a start to share common information and then later in the fall again.


Something a bit more relaxed for a second as LAMKO's operatives were invited to the opening of Mastola, the Radio and TV Museum, and after a few weeks of that, we had our company’s refreshment day at skiing world championship games in Lahti. Then straight back to voluntary work for Suomi100 Forum cloakroom, info and clocking. It may sound boring at first, but at the same time we heard and / or participated in really interesting, future-oriented panels. Then there was Aleksanterinkadyn Approt, Lahti Student’s First of May, SpeakOut Tour, tutor training, Tutor Kick Off and Easter Egg Hunt! We also went to see the new Mukkula campus, organised an alumni evening for LAMKO's former and present operatives, participated in the orientation weeks and numerous events such as Kurkunkastajaiset, Tursajaiset and the Freshmen Party, and naturally other student party. In addition, we organized the 20th Anniversary Gala with herring breakfast and all, and LAMKO had new events such as LiiKu Appro (sports and culture appro) and a few times organized LAMKO Chill Out.


There have been several section meetings, workgroups and countless meetings with partners. My own section was the event section, and I was in the technology student well-being workgroup and also, I was a member of the communications section and one working group that never met. More LAMKO's internal stuff or field trips have been SAMOK Spring and Summer Seminars, UAS Days, SAMOK general assembly as well as OLL (student sports federation) general assembly, cottage weekend trainings, Parliamentary visit, education week and managerial training. So with that note, a new board has been selected, orientation has started and our eyes are set for next year. This year culminated in our firm’s pre-christmas party in Armas and LAMKO & LIRO Christmas Party at Wintti last week.

Student Union activities takes a lot of time of course, but personally I have also had time to study in the international innovation week in the Netherlands and some summer courses. Other free time, I’ve used in student events, including IOP (engineering student days) Mikkeli and ASTIN student cruise, as well as vacations at summer cottages and Poland with friends. Also during the year, I have also donated blood, as every decent student is doing for their lunch (yes, you get bread and coffee when you donate). Limuradio has also been the place to be as we did "Llama’s Therapy" program, which was still in on air during the early part of the year (stay tuned, maybe it’ll be back soon!) And I myself with the vice-chairman of the representatives did a non-LAMKO orientated summer program.


So I could summarize that this has been quite an event filled and a good year, and not to forget all the awesome people around me! I would not change a day, but I would like to have more days or switch around some days, because not everyone can always attend to everything. But I got particularly great vibes this year and look forward to the next year!

I promised to expose something of the next year, so here comes:
24.1.2018 DuuniExpo and collaboration student party of DuuniExpo & LAMKO
14.2.2018 Shadow Freshmen Party
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10-year Appro
And hey, if somebody did not know, in the autumn we will move to a new campus!

Thank you on the behalf of whole LAMKO crew and let’s get back to business in 2018!


Tiia Kettunen
2017 Head of Events
2018 Chairman

15. joulukuuta 2017

Pääsihteerin vuosi 2017 / Segretary general's year 2017

Kaikki varmasti jatkuvasti miettivät, että mitähän ihmettä teen oikeasti työkseni. Hoidan toki opiskelijakorttiasiat, mutta kalenteriani läpi käydessä tämän vuoden osalta, kuuluu työhöni paljon muutakin. Löysin kalenteristani 85 ajanvarausta kokouksille ja palavereille ja viitisentoista matkustuspäivää. Vähemmän virallisia tapaamisia on varmasti saman verran kuin virallisiakin, tapaamisten aiheet vaihtelevat laajasti opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä edunvalvonnasta uuden kampuksen suunnitteluun ja yhteistyökumppanien tapaamisista kollegojen näkemiseen. Paljon keskusteluja voi onneksi käydä myös verkkoyhteyden välityksellä, mikä säästää aikaa muihin tehtäviin.

Tänä vuonna isompia projekteja kohdallani ovat olleet uuden amk-opiskelijakortin käyttöönotto, jäsenrekisterin uudistaminen, opiskelijakahvilan liiketoiminnan suunnittelu uudelle kampukselle sekä grillikotani terassin ja aidan hionta sekä maalaus kesälomallani. Loppuaika on todennäköisesti mennyt hallituksemme puheenjohtajan Joelin kanssa keskustellessa Mäntyharjun ajankohtaisista tapahtumista eli kaikki työaikani on tehokkaasti käytössä!

Alussa mainitsemani 15 matkustusvuorokautta koostuvat pääasiassa SAMOKin järjestämistä seminaareista ja koulutuksista. Vuoden aloittaa tammikuussa perinteinen Lähtölaukaus-risteily, mihim kokoontuvat käytännössä kaikki Suomen opiskelijakuntatoimijat, helmikuussa oli perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, maaliskuussa perinteinen kevätseminaari, toukokuussa perinteiset henkilöstöpäivät, lokakuussa perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, marraskuussa perinteinen oman porukan syysevakko ja perinteiset henkilöstöpäivät. Tänä vuonna jäi väliin ainakin ammattikorkeakoulupäivät ja kesäseminaari. Perinteisiä nämä ovat siksi, että olen noin kahdeksan vuotta käynyt näissä samoissa tai vastaavissa tapahtumissa.Niin sanottuihin rutiinitöihini kuuluvat LAMKOn taloudesta ja hallinnollisista tehtävistä vastaaminen. Pyrin siihen, että luottamushenkilömme voivat rauhassa keskittyä omiin vastuualueisiinsa ilman, että heidän täytyy olla huolissaan tai käyttää ylimääräistä aikaa vaikkapa varmistuakseen, onko lakisääteiset työnantajavelvoitteet suoritettu tai laskut maksettu. Byrokratiaan kuluu yllättävän paljon aikaa LAMKOnkin kokoisessa organisaatiossa, onneksi lähes kaiken voi hoitaa sähköisesti. Seuraava askel olisikin löytää järkevä järjestelmä kokouspöytäkirjojen täydelliseen sähköiseen hallintaan, mutta katselen sitä kenties ensi vuoden puolella. Tuleva muutto Mukkulan kampukselle tuo kevään ja alkukesän aikana oman kuormituksensa, sillä toimin myös LAMKin opiskelijajärjestöjen osalta muuttovastaavana.

Täytyyhän työn ohella olla hieman hupiakin ja mahdollisuuksien mukaan käyn tekemässä laaduntarkkailua tapahtumissamme. Eilen (keskiviikkona) suoritin tätä tärkeää tehtävää LAMKOn ja Liron järjestämissä pikkujoulubileissä Wintissä. Reilu viikko sitten vietimme LAMKOn 20-vuotisjuhlia Seurahuoneella ja ne läpäisivät tiukat laatustandardimme heittämällä! Näillä sanoin oikein hyvää loppuvuotta kaikille ja nollataan kunnolla lomalla, jotta tammikuussa taas jaksetaan painaa rahan takii!

Jari Koistinen
Pääsihteeri


--

I’m sure that every one of you are constantly thinking, what I’m actually doing at the office. Naturally I handle all the matters concerning student cards but when I checked my this year’s calendar, I’ve done something else too. I found 85 reservations for meetings (and at least the same amount of not-so-official meetings) and about fifteen days spent for work trips. The topics have changed from student welfare to promotion of interests, from planning new campus to meetings with partners and colleagues. Luckily many of these meetings have been online so it saves time for other tasks.

This year my biggest projects have been the launch of new student card, implementing new member register, planning campus café and painting the terrace of my grill hut during my summer vacation. The rest of time has probably gone chatting with our chairman Joel about the breaking news of Mäntyharju (a small town in south Savo area) so all the time is well spent for sure!

I mentioned the fifteen traveling days in the beginning. They mainly consist of SAMOK seminars and events. In January we have traditional Lähtölaukaus-cruise which gathers all the board members of every UAS student union in Finland to the same boat. In February we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in March we had traditional Spring seminar, in May we had traditional personnel seminar, in October we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in November we had our own planning seminar and traditional personnel seminar. Lots of traditional events as I’ve visited these seminars for the past eight years.My so-called routine tasks consists of administrating LAMKO’s paper work and finance. I want that our board members can focus on their own main responsibilities without having a need to worry or spend extra time to make sure that all our legal matters are set or have all the invoices been paid. This bureaucracy takes surprisingly lot of time even in organization size of LAMKO, luckily almost everything can be done online. Someday I want to find a reasonable priced system to make all of our minutes to digital form and get rid of the last paper files. Maybe next year. Moving to new campus next summer requires also my time, as I am also a contact person for other student associations of LAMK concerning the move.

Of course, we need to have some fun aside the work and every now and then I try to make quality control check in our events. This week’s Wednesday we had our Pre-Christmas party and two weeks ago we had LAMKO’s 20th anniversary gala at Seurahuone and these events passed our restrict quality standards by far! With these words, I want to wish you an excellent end of the year and let’s reset our brains during the Christmas break so we have energy again in January to get back in business!

Jari Koistinen
Secretary General


7. joulukuuta 2017

20v juhlavuosi on päättymässä | LAMKO 20-year anniversary final

LAMKOn 20v Vuosijuhlat on nyt taputeltu.

Vuosijuhlia järjestettiin monta kuukautta aktiivisesti vuosijuhlatiimin kanssa. Voisin kertoa kaikki, aina ohjelman suunnittelusta menun valintaan ja kutsujen lähettämisestä plaseerauksen tekemiseen, mutta toivon että kaikki arvostavat taustatyötä ilman step by step selitystä kuinka paljon töitä tehtiin näiden eteen. Iltaa voin muistella hieman taaksepäin, sillä uskon, että vielä enemmän ihmisiä innostuu käymään tällaisessa arvokkaassa ja hienossa tapahtumassa, kun siitä joku kertoo. Enkä puhu pelkästään LAMKOn vuosijuhlista, vaan myös muiden opiskelijakuntien tai ylioppilaskuntien, sillä meidän vujut olivat lähes loppuunmyydyt. ;) Siitä kiitos kaikille osallistujille!

Ilta alkoi cocktail-tilaisuudella, jossa vieraat pystyivät vapaasti seurustelemaan ja asettumaan paikoilleen ennen tervehdyksiä. Tervehdysten aikana monet järjestöt, yhteistyötahot ja muut osoittivat onnittelunsa LAMKOlle lahjan ja/tai kortin kera. Meidän nimissä lahjoitettiin mm. Saimaan norppien hyväksi, sekä meille annettiin voimajuomaa loppuvuoden koitoksia varten. Kiitos kaikille tervehdysten antajille tai kirjallisten tervehdysten lähettäjille!


Alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan väleissä oli puheita, lauluja lauluvihosta, acappella-esityksiä (Somat Soinnut), huomionosoituksia ja lisää lauluvihon lauluja. Ruoka oli maittavaa ja ohjelma viihdyttävää. Lisäksi näki paljon verkostoa, tuttuja ja muita opiskelijoita. Vuosijuhlathan pidettiin Lahen Seurahuoneella, joista siirryttiin itse tilaisuuden jälkeen Piazzalle jatkoille. Jatkoilla nautittiin kuplivaa ja jatkettiin vapaata seurustelua! Kyllä sitä omasta mielestä voisi sanoa, että ilta oli kaiken vaivan arvoinen. Kiitokset vielä vuosijuhlatiimille kaikesta duunista!

Joulukuu on täällä ja vuoden loppu tapahtumavastaavana lähestyy hurjaa vauhtia. Seuraavana vuorossa on vielä LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut Wintissä 13.12. Luvassa haalarimerkki, bilekilpailu ja mukavaa porukkaa. Teemana toimii Mauttomat Pikkujoulut, joten pukekaa päällenne rumimmat jouluvillapaidat, laittakaa Havaiji-leit kaulaan ja iskekää varvassandaalit jalkaan (en oikeasti suosittele, tuolla on vähän kylmä). Tervetuloa kuitenkin vuoden viimeisiin juhliin!

Facebook-event Pikkujoulubileisiin: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Allekirjoittanut jatkaa ensi vuonna erilaisessa roolissa, mutta edelleen opiskelijakunnan toiminnassa. Nähdään tulevaisuudessa!

Tiia Kettunen
Tapahtumavastaava


-------

LAMKO's 20th Anniversary Gala has now been celebrated.

The anniversary gala was planned actively for few months by the annual gala team. I could tell you everything about designing the program to choosing a menu and sending invitations to deciding the seat chart, but I hope everyone appreciates the background work without the step-by-step explanation of how much work did for this party. What I can do, is talk through the evening a little bit, because I believe that even more people are excited to attend such a valuable and wonderful event when someone tells of it. And I'm not just talking about LAMKO's anniversary, but also other student union’s, as our party was almost sold out. ;) Thanks to all the participants for that!

The evening started with a cocktail event where guests could freely socialize and settle before greetings. During the greetings many organizations, partners and others expressed their congratulations to LAMKO with a gift and/or a card. For example, few donated in our name for the protection of Lake Saimaa ringed seals, and we were also given power liquid for the rest of the year’s challenges. Thank you to all the greetings or to the senders of the written greeting!


There were speeches, songs from the songbook, Acappella performances (Somat Soinnut), accolades and more songs from the book, in between the starters, the main course and the dessert. The food was tasty and the program was entertaining. In addition, we saw a lot of field’s network, acquaintances and other students. The annual celebration was held at Lahti Seurahuone, after which we moved to Piazza for the after party. There we continued to enjoy bubbly and kept free socializing! But yes, in my own opinion, I could say that the night was worth the trouble. Thanks again for the annual gala team for all the work!

December is here and the end of the year as the head of events is approaching fast. Next, there are still Christmas party co-operated by LAMKO and LIRO at Wintti on 13th of December. There will be overall badges, party competition and nice people. The theme is Tasteless Pre-Christmas Party, so wear your ugliest Christmas shirts, put on a Hawaii lei on your neck and wear your flipflops (I do not really recommend that, there is a bit cold for those). Welcome to the last party of the year!

Facebook-event for the X-mas Party: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Yours Truly will continue with a different role next year, but with the student union LAMKO of course. See you in the future!

Tiia Kettunen
Head Of Events