23. marraskuuta 2017

LAMKO haluaa sinut! / LAMKO wants you!

Hallitushaku on vielä seitsemän päivää käynnissä, ja ajattelin sen kunniaksi kirjoitella omia tuntemuksia toiminnasta blogiin. Olen tässä viime viikkoina jutellut useiden hallitushakua pohtivien kanssa, ja samanlaisia huolenaiheita on noussut pinnalle kuin itselläni oli kun hain ensimmäistä kertaa LAMKOn hallitukseen. Itsehän olen nyt toista vuotta hallituksessa, ja kun aloitin hallituksen varapuheenjohtajana, ei minulla ollut opiskelijakuntatoiminnasta lähes hajuakaan.

Kuitenkin omakin huoli osaamisesta oli turha. Hommat aloitettiin laajalla perehdytyksellä ja edeltäjät auttoivat tehtävien opettelussa. Sen lisäksi lähdettiin SAMOKin koulutusristeilylle, ja infoähky olikin jo valmis. Kaikkea ei koskaan voi osata, ja kysyä saa!

Hallitusvuosi on vauhdikasta aikaa, mihin mahtuu paljon uusia haasteita ja välillä sopivia loikkia oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Esimerkkinä itse jännitin esiintymistä ja julkista puhumista todella paljon, ja nyt kaksi vuotta myöhemmin jännitys on varjo vain entisestä. Näitä kokemuksia ja tätä opinpolkua ei ihan vain koulunpenkiltä löydykään.

Itse olen saanut hallitusvuonna suuren määrän unohtumattomia kokemuksia aina vappulumiukoista, ja poreammepalavereista pitkin yötä jatkuviin neuvotteluihin asti. Uusiin mahtaviin ihmisiin on tutustunut päivittäin, ystäviä on löytynyt Suomen jokaisesta kolkasta ja unohtumattomia reissuja ympäri maata on tullut tehtyä.

Jos siis vielä mietit hallitukseen hakua en voi muuta sanoa kuin että JUST DO IT! Hallitushakemuksethan voi laittaa osoitteeseen hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Hallituksen puheenjohtaja

--

LAMKO is searching new board members, and the search is on for seven days. And because of that, I decided to write down some thoughts about my experiences in LAMKO board. I have talked to many people who are thinking about running for board, and many of them have similar worries as I did when I ran for vice chairman. I have now been in the board for two years, and when I started as vice chairman I didn’t have any knowledge about the student union.

My worries were unnecessary. Job started with wide orientation week and previous board members helped a lot. In addition, we went to SAMOK’s training cruise, and an overload of information was ready. You cannot know everything and that is why you shall ask.

A year in the board is very fast time, and there is a lot of new challenges and some jumps out of your comfort zone. For example I was very nervous about public speaking and presentations and now later nervousness is just a shade of itself. These experiences and learning you won’t get from school.
I have got a lot of unforgettable experiences all the way from snow men made in Vappu, meetings held in Jacuzzi and negotiations going over night. I have met a load of great people everyday, found new friends around Finland and made some awesome trips around the country.


If you are still thinking about running for board, JUST DO IT. Board applications can be sent to hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Chairman of the board


16. marraskuuta 2017

Jos mä oisin sä / If I was you

Olen nyt ollut LAMKOlla töissä seitsemän vuotta ja sen ajan siis ollut osana ja vierestä seurannut opiskelijakunnan ja sen hallituksen toimintaa.  Ensimmäinen ajatus, joka itselle tulee mieleen on: minäkin haluan! Tai siis olisin halunnut.

Olen itse myös (kauan sitten) opiskellut ammattikorkeakoulussa. Toimin opiskeluaikoinani myös kansainvälisenä tutorina vaihto-opiskelijoille. (Opiskeluaikani paras päätös muuten) Myös meillä oli silloin opiskelijakunta. Meillä oli myös alajärjestö. Molemmista tiesin nimen, mutta en juuri mitään muuta. Opiskelijakortin hain hyvien opiskelijaetujen takia, mutta muuten toiminta jäi hyvin vieraaksi. Opiskelijakunta sijaitsi toisella paikka kunnalla, joten se jäi hyvin kaukaiseksi. Alajärjestön toiminta näytti lähinnä pienen kaveripiirin hauskanpidolta, johon oli hyvin vaikea päästä mukaan.


LAMKOssa teemme töitä vakavien asioiden äärellä, mutta emme liian vakavasti

Nyt kun olen ollut mukana LAMKOn toiminnassa, olen seurannut sitä kateellisena vierestä. Minäkin olisin halunnut olla osa jotain tällaista omana opiskeluaikanani. En niin välitä politikoinnista, mutta esimerkiksi viestintä ja tapahtumien järjestäminen on aina minua kiinnostanut. LAMKOn hallituksessa opiskelijat saavat huikean mahdollisuuden tehdä asioita opiskelijoiden näkökulmasta, ideoida ja kehittää toimintaa omalla tavallaan. Kaikki LAMKOn hallituksessa toimineet opiskelijat ovat olleet huikeita tyyppejä ja minulla on ollut ilo tutustua heihin kaikkiin. Toiset viihtyvät toiminnassa vuoden, toiset jopa kolme vuotta. Jokainen heistä on vuoden jälkeen vähän jotain enemmän kuin tullessaan mukaan toimintaan. He ovat saaneet mukaansa joukon uusia ystäviä, uusia taitoja, uusia kirosanoja sekä muistoja, joita voi kiikkustuolissa sitten muistella.

Sanonkin nyt Sinulle. Tämä on elämäsi tilaisuus, mahdollisuus tehdä opiskeluajastasi ikimuistoista. Lopeta epäröinti ja hae mukaan LAMKOn toimintaan! Jos hallitustoiminta vielä vähän pelottaa, voit hakea mukaan myös jaostoihin. Tai miksei vaikka tutoriksi, jos uskallat antaa vasta pikkuvarpaasi opiskelijakuntatoiminnalle. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja LAMKOn hallituksen, jaostojen, tutoreiden ja edustajiston toiminnasta saat LAMKOn nettisivuilta tai kysymällä LAMKOn toimijoilta.

Heidi
Asiantuntija
Tutorointi, kansainvälisyys ja viestintä

--

I have now worked at LAMKO for seven years and during that time I have had the chance be part of  and to watch the work of the student union and the board. The first idea that comes to my mind is: I want it too! Or I would have wanted.

I have also studied (some time ago) in university of applied sciences. I was also an international tutor for exchange students during my studies. (The best decision I made during my studies, by the way) We also had a student union and also a student association in our faculty. I knew both their names, but that’s about it. I got the student card because of the good student benefits, but otherwise I never really knew what the student union does. The student union also was located in another city so that’s why it also was left quite distant to me. The student association seemed more like a group of friends that was really hard to get into.

Student union does serious work but we don't take things too seriously


Now that I have been part of LAMKO’s operation I have felt a little jealous. I would have also wanted to be part of something like this when I was studying. I’m not much for politics, but I have always been really interested in communication and organizing events. At LAMKO’s board the students get a great chance to do things from students' perspective, to come up with new ideas, develop the student union in their own way. All the students that have worked in LAMKO’s board during these years have been amazing people and it has been my pleasure to get to know them and work with them. Some of them work at the student union for one year, others even three years. Each one of them is something a bit more after their year in LAMKO. They have gotten great new friends, new skills, new curse words and memories that they can look back at when they are in their retirement home.

So, I want to say this to You! This is the chance of your life, the chance to make your student life memorable. Stop hesitating and get involved with your student union! If the student board seems a bit scary and your Finnish language skills are not good enough yet you can also join LAMKO’s sections. Or you can even apply to become a tutor, if you are only willing to give your little finger to the student union.

Read more about LAMKO’s board, sections, tutors and board of representatives from LAMKO’s website.

Heidi
Adviser
Tutoring, international affairs and communication9. marraskuuta 2017

SpeakOut – mikä se on? / SpeakOut – what it is?

Ensi viikolla alkaisi taas SpeakOut-kampanja, mutta varsinkaan uusille opiskelijoille tuo käsite ei välttämättä kerro vielä yhtään mitään. Siksi ajattelinkin kirjoittaa nyt hieman siitä, mikä SpeakOut-kampanja oikein on ja miksi se järjestetään.

SpeakOut on LAMKOn ja LAMKin yhteistyössä järjestämä kampanja. Sen tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia tapoja antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista ja opetuksen laadusta. Kampanjalla halutaan muistutella opiskelijoita myös palautteen antamisen tärkeydestä ja kampanjan aikana yritetäänkin kerätä mahdollisimman paljon palautetta koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvistä asioista. Kaikki palaute on tärkeää, myös positiivinen!


LAMKO järjestää ensi viikolla SpeakOut-tourin LAMKin kampuksilla. Palautetta voi silloin tulla jättämään suoraan LAMKOn ständille. Palautetta voi aina antaa kätevästi myös LAMKOn nettisivuilla osoitteessa: http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta.


Palautekanavia on käytössä neljä.
1.     LAMKOn kautta anonyymisti http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta
2.     Arjen palaute: Anna palautetta ja kerro ideoistasi suoraan opettajille ja henkilöstölle
3.     Feedback Factory: Yleistä palautetta osoitteeseen feedback@lamk.fi tai Feedback Factoriin Service Deskin kautta.
4.     Opintojaksopalaute Repussa

Tulkaahan kaikki ensi viikolla tourille moikkaamaan ja antamaan palautetta! Opiskelijoiden palaute on edunvalvontatyön perusta ja sen avulla voidaan tehdä LAMKista entistäkin parempi paikka opiskella.

Sonja Dahlström

Koulutuspoliittinen vastaava


--

SpeakOut campaign starts again next week but I think it doesn’t say much for the new students. That is why I wanted to write about what SpeakOut is and why it is arranged.

SpeakOut is arranged in co-operation with LAMKO and LAMK. It’s purpose is to show different kind of ways to give feedback. The feedback can be example about study modules and the quality of teaching. With this campaign we want to remind students that giving feedback is very important, also the positive feedback!

LAMKO arranges SpeakOut tour next week. Then you can give feedback at the LAMKO stands. You can also give feedback easily at LAMKO’s web page: http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedbackThere are four different ways to give feedback.
1.     Anonymous feedback via LAMKO http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedback
2.     Tell your ideas straight to teachers and staff
3.     Feedback Factory: Give feedback feedback@lamk.fi or go to Feedback Factory from Service Desk
4.     Study module feedback in Reppu

      Come to the tour next week to say hi and to give some feedback! Students’ feedback is important for trusteeship and it’s the way how we can make LAMK even better place to study.


Sonja Dahlström
Head of educational policies


3. marraskuuta 2017

Viestinnän aamuyö / Small hours of communication
On kello kolme, kun varhaiseen
tietokoneen syövereistä muistiinpanoineen
käy nukkumaan Viestintävastaava pien',
on pitkä taival bittien,
viestit, kommentit korviin kohisee,
kun whatsapp välkkyy, kolisee -
yö vaihtuu aamuun hämärään.
Vaan kuinkas sitten kävikään?
(Muunneltu versio Tove Janssonin kuvakirjan "Kuinkas sitten kävikään" ensimmäisestä runosta )


Viestintävastaavana parasta on kun pääsee tekemään LAMKOlle lähestulkoon kaikki julisteet ja painomateriaalit. Erityisesti kuitenkin pidän bileiden haalarimerkkien suunnittelusta. Tulee erityisen hyvä mieli kun pääsee näkemään oman käden jälkensä muiden opiskelijoiden haalareissa. Sekä tietenkin satunnaiset kehut materiaaleista tapahtumanjälkeisissä palautteissa. 

Mutta runoon liittyen huomaa yötyöläisenä sen että tuppaa välillä olemaan myöhään tietokoneen äärellä tekemässä töitä (tai kissakuvia selaillen, näitäkin sattuu) Täten luonnollisesti opiskelijaetu jota hyödynnän itse ehkä liiankin usein on R-kioskista 1,50€ kahvi. Tottakai se suurin kahvi mitä rahalla saa, kuinkas muutenkaan?


Toni Tilsala
Viestintävastaava

--

Here's little Head of communications, none other,
Hurrying posters with designs after another.
Quick, Head of communications, it's already night.
Go to sleep before there's too much light.
Don't hang around in the bitspace for too long.
Strange comments you'll get when you're done.
The whatsapp begins to rattle and diss.
Now, guess what happens after this.
(Modified version of the first poem from Tove Janssons picture book "The Book about Moomin, Mymble and  Little My")


Best thing about being a head of communications is that I can make almost all of the LAMKOs poster designs. Especially I like designing student badges because I get to see my imprint on other students overalls. And occasional random positive feedback on the materials I've done.

But as poem might suggest I am not really a morning person. Being night worker some evenings tend to stretch on computer while working (or watching cat videos) So the student discount I use maybe too often is 1,5€ coffee from R-kioski. Of course the biggest one you can get with the price, what else?
Toni Tilsala
Head of communications


19. lokakuuta 2017

Päivä LAMKOn hallituksen sosiaalipoliittisen vastaan arjessa / A day in the life on LAMKO board's head of social policies

Heippa!

Tällä kertaa pääsette tutustumaan mun eli  LAMKOn sosiaalipoliittisen vastaavan arkeen yhden päivän ajan. Jokaisen hallituslaisen päivä on erilainen eikä kahta samanlaista löydy keneltäkään.

07:00 Ylös, nopeat aamupuuhat ja silmät ristissä kohti koulua. Normaaliin tapaan aamupala jäi taas syömättä ja bussiin ehdin nipin napin. Haluaisin syyttää lyhyistä yöunista koulutehtäviä tai muuta fiksua, mutta valitettavasti syy löytyy Netflixin ihmeellisestä maailmasta. Aina sitä aamuisin miettii, että miksi sitä ei vain osaa mennä ajoissa nukkumaan..

08:00-09:55 Aamutunnit Hoitajankadulla. Käyn normaalisti kursseja syksyn aikana, vaikka olen karsinut ne aika minimiin. Kaikki hallituksen jäsenet suorittavat enemmän tai vähemmän opintojaan hallituskautensa aikana. Osa suorittaa samanaikaisesti myös harkkojaan, joten kaikki on mahdollista. Koululle kyllä jää reilusti aikaa, vaikka joskus tunneilta joutuukin lähtemään hieman aiemmin. Opettajat ovat kyllä hyvin ymmärtäväisiä, varsinkin kun kertoo syyn.

10:00-11:30 Sosiaali- ja terveysalan alakummina osallistun kahdesti lukukauden aikana kokoontuvaan Opiskelijahyvinvointityöryhmään. Työryhmässä on lisäkseni opiskelija edustus sosionomi-, fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- sekä degreeopiskelijoista, yksikön johtaja, opintokordinaattori, psykologi, terveydenhoitaja, laatuvastaava, tutoropettajia sekä vaihtelevasti muita henkilöitä. Siellä käsitellään oikeasti opiskelijoiden hyvinvointia, joten opiskelijoiden osallisuus on hyvin tärkeää.

11:45-12:30 Suosin yleensä maistuvaa sekä opiskelijoille hyvin edullista kouluruokaa, mutta tänään poikkean tavoistani ja syön itselleni hyvin rakasta sushia. Vinkkinä LAMKOn jäsenille, opiskelijakorttia näyttämällä Domino Sushin loppusummasta –10%!

12:40-15:00 Tämä hetki on pyhitetty opinnäytetyöni tekemiseen. Tarkoituksena on julkaista oppari marraskuussa 2017, joten kiirettä on pitänyt. Opparin teko on ollut haastavaa sekä ajoittain raskasta, mutta mahtavan ryhmäni ansiosta olemme edenneet mallikkaasti. Ja opinnäytetyötä tehdessä tulee aina muistaa, että loppupeleissä se on vain yksi koulutehtävä muiden joukossa. Näin sanoi oppariamme ohjaava opettaja ja tämä on ollut hyvä ajoittain, varsinkin stressin iskiessä, palauttaa mieleen.

15:00-16:55 Tässä välissä vastailen sähköposteihin, hoidan juoksevia asioita, keskustelen opettajien kanssa, päivitän kalentereita ja muuta pientä, mutta tärkeää hommaa.

17:00-19:00 On iltakoulun aika! Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa kokoustamaan sekä iltakouluilemaan. Kokoukset ovat virallisia ja iltakoulut sitten taas epävirallisia. Iltakouluissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevaa.

19.10-20.10 Iltakoulun jälkeen on ihana rentoutua ja mennä pelaamaan bilistä Biljardisali City-pooliin, missä pöydän saa käyttöönsä opiskelijakorttia näyttämällä 12€/h. Se on mukavaa ajanvietettä ja hyvää vastapainoa hektiselle arjelle. Siinä voi helposti rupatella ystävän kanssa ja nauttia pelailusta rennolla mielellä.

20:20-21:45 Tästä tulikin nyt herkuttelu päivä, koska biljardin jälkeen suuntaamme syömään. Päätämme jälleen hyödyntää opiskelijakortilla saatavia etuja ja valitsemme kohteeksemme Siipiravintolan. Sieltä saa opiskelijakorttia vilauttamalla joka päivä ruuasta –15%. Jos taas keskiviikkona tekee mieli siipiä, kannattaa opiskelijan suunnata samaiseen ravintolaan koska ravintolassa syödyt siivet saa silloin –50% alennuksella! Siitä ei enää paljoa jää maksettavaksi. Ruoka on hyvää ja samoin seura, tästä tulee nauttia. Usein ei opiskelijabudjetilla pysty ulkona käydä syömässä, mutta suosittelen sitä jokaiselle edes silloin tällöin. 

22.15 Kotona! Päivä on ollut taas pitkä ja hektinen, mutta erittäin kiva. Illat usein rentoudun tv-sarjoja katsomalla ja yritän saada ajatukset pois koulusta. Pyrin siihen, että koulutehtävät ja muut viralliset asiat tulee tehdyksi päivän aikana.

Toivottavasti tämä päivä avaa hieman, että mitä me oikeasti hallituksessa tehdään. Toki tässä tulee vain yhden henkilön tekemiset, joten paljon jää vielä pimentoon. Haluan korostaa, että hallituksen jäsenenä pystyt suorittamaan opintoja sekä edistymään opinnoissasi. Välillä pitää kiirettä, mutta vastapainoksi täytyy välillä rentoutua ja ottaa vapaata. Kaikki tämä onnistuu. Eli nyt jokainen pitää silmänsä auki, kohta on aika valita uusi hallitus vuodelle 2018 🙂


Maija Matikainen
Sosiaalipoliittinen vastaava


--

Hey!

This time you will get to know something about my, LAMKO's head od social politicies life for one day. For LAMKO's board members every day is different and there are no similar days.

07:00 Get up fast and with eyes still crossed head to school. As usual, I didn't eat breakfast and almost missed my bus. I would like to blame it on a short night's sleep, school assignment or some other smarter thing, but unfortunately the reason lies in the world of Netflix. I'm always thinking in the morning why is it so difficult to sleep well..

08:00-09:55 Morning classes in Hoitajankatu. I have some courses during the autumn, but not that many. All board members have more or less studies during their time on the board. Some also do their internships at the same time, so everything is possible. There is still plenty of time for school, even though sometimes you might have to leave earlier from the class. Teachers are very understanding, especially when you tell them the reason.

10:00-11:30 As the "LAMKO godparent" of the social and health care faculty, I participate in the Student Wellbeing Working Group meetings twice during the semester. In the working group, there is a student representation for social, physiotherapist, nursing and graduate students, unit director, study coordinator, psychologist, quality supervisor, tutor teachers and various other people. It is really all about student well-being, so the attendance of students is very important.

11:45-12:30 I usually prefer tasty and cheap food in school, but today I make an exception and eat sushi which I love. A hint to LAMKO's members, showing a student card at Domino Sushi you get of -10%!

12:40-15:00 This moment is sanctified to making our thesis. The purpose is to publish the thesis in November 2017, so it's been busy. It has been challenging and occasionally difficult, but because of my great team, we've progressed pretty well. And when making a bachelor's thesis, you must always remember that it is just one school assignment among others. This is what our teacher instructed and it's been good to remember.

15:00-16:55 At his point I answer emails, do current matters, chat with teachers, update my calendars and do other small, but important things.

17:00-19:00 It's the time for LAMKO board's evening school! We have a meeting and evening school at least once a month. The meetings are formal and the evening schools are more informal. In the evening classes we go through current situation and plan for the future.

19:10-20:10 After evening school, it's great to relax and go to the Poolhall City-pool to play some billiard. With a student card you get table for 12€ per hour. You can easily chat with a friend and enjoy playing, it's good fun!

20:20-21:45 After the billiard we decide to eat something. We will once again take advantage of the benefits of a student card and we choose Siipiravintola restaurant. With a student card you get –15% every day and in Wednesdays you get –50% of wings eaten in restaurant! The food is good and company as well. With a student budget you are not able to eat in restaurants that often, but I highly recommend to do that every now and then.

22:15 At home! The day has been long and hectic, but also very nice. Often I relax with tv-series and I'm trying not to think about school stuff. I'm always trying to get school assignments and other formal matters done during the day.

Hopefully this will open up a little bit of what board members do . Of course this is just my day, all of us do so different kind of things. I would like to emphasize that as a member of the Board you can complete your studies and progress in your studies. Sometimes you have to hurry, but you have to remember to relax and take a break from time to time also. So now everybody keep your eyes open, soon it's time to choose a new board for LAMKO for 2018!Maija Matikainen
Head of social policies

12. lokakuuta 2017

Minun tarina LAMKOssa / My story in LAMKO

Jo alkaneiden ja vielä lähestyvien erilaisten LAMKO-hakujen kunniaksi päätin kirjoitella teille vähän siitä, millaista mun aika LAMKOssa on ollut.

Toiminnassa oon ollut mukana kohta kolme vuotta. Olin ensin puoli vuotta jaostossa, josta siirryin hallitukseen ja siellä olen edelleen. Aloitin hallituksessa tapahtumavastaavana ja tämän vuoden oon tehnyt varapuheenjohtajan hommia.

Nää vuodet on pitänyt sisällään tunteita ihan laidasta laitaan. Oon tuskaillut hirveässä stressissä bileitä edeltävänä iltana ja miettinyt oonko varmasti tehnyt kaiken. Oon aatellut etten enää ikinä tee näitä hommia (ja silti mä oon tehny kohta kolme vuotta). Mut kaikesta tästä huolimatta paljon isompana esiin nousee se, että tän homman parissa oon saanut kokea mun suurimpia onnistumisia ja oon saanut uskomatonta kannustusta ja tsemppausta  siltä porukalta, joka mua on ympäröinyt.

Kaiken kaikkiaan mulla on pelkkiä positiivisia muistoja kaikilta LAMKO vuosilta. Oon saanu mun ympärille ihan uskomattoman hienoja tyyppejä. Oon päässy kokemaan ihan mahtavia juttuja niiden kanssa ja oon oppinut valtavasti uutta. Mut mikä parasta, mä oon saanut vaikuttaa asioihin. Vaikka monelle se LAMKOn toiminta näyttäytyykin nimenomaan bileiden ja tapahtumien järjestämisenä ja lukuvuositarrojen jakamisena, me tehdään oikeesti töitä jokaisen opiskelijan eteen joka päivä. Me halutaan ja yritetään vaikuttaa. Ja sullakin on siihen mahdollisuus. Nää kaikki jutut yhdessä, on se syy, miksi mä oon ollut LAMKO toimija jo niin monta vuotta.

One more year? Ehkä edariin. Sitä en oo vielä kokeillutkaan.

Suosittelen kyllä aktiivitoimintaa ihan kaikille, jokaiselle varmasti löytyy se oma sopiva juttu kaikkien mahdollisten joukosta. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää, tuu vetää hihasta ketä tahansa meistä tai tuu mukaan meidän pizzailtaan ens maanantaina FellmanniCampukselle. Siellä tarjolla pizzaa, virvokkeita, mukavaa hengailua ja juttelua aktiivitoiminnasta. Lisää pizzaillasta Facebookista: https://www.facebook.com/events/481150205593288


Milla Tuomi
Varapuheenjohtaja

--

I decided to write you a little about my time in LAMKO.

I’ve been working in LAMKO for almost three years now. I started in events section and after that I decided to apply for LAMKOs board. First, I was head of events and this year I started as the vice chairman of LAMKO.

These years have included so many different feelings. I have been stressing my brains out the night before a student party. I have been thinking I don’t want to do this anymore (and still I’m doing it!). But after all I have been having my biggest moment of success and I have been getting the most amazing encourage from the people I work with.

After all, I have only positive memories from my years in LAMKO. I have had so many amazing people around me, I have been experiencing awesome things and I have learned so much new. But the best part is, I have been able to make a difference. Even if to most of you, LAMKOs work appears as organizing student parties or giving new sticker to your student card, we are working really hard for every students’ wellbeing everyday. We want to affect. We are trying to make a difference. And you also have a chance to do that. All these things together are the reason why I have been working in LAMKO for these years.

One more year? Maybe the board of representatives, I haven’t tried that yet.

I highly recommend this for everyone. If you want to know more, just come on ask fro one of us. Or come to LAMKOs pizza evening next Monday at FellmanniCampus. There’s pizza, drinks (alcohol-free), hanging and talking about working in LAMKO. You can learn more about the pizza evening from Facebook https://www.facebook.com/events/481150205593288. To work in LAMKO’s board or representatives you will need to speak Finnish.

Milla Tuomi
Vice chairman

5. lokakuuta 2017

Mitä vertaistutorointi on minulle tuonut? / What has tutoring given me?

Ensiksi mikä ihme on vertaistutorointi? Vertaistutorit ovat uusien suomalaisten opiskelijoiden oppaita opintojen alussa ja ensimmäisen lukuvuoden ajan.
Kun aloitin opiskeluni vuonna 2014 syksyllä, en päässyt osallistumaan orientaatioviikolle, kun vain pätkissä. Tutustuin luokkalaisiini ajan mittaan, mutta en edelleenkään muista kaikkien naamoja. Näin kuitenkin äidinkielen tasokoetta tehdessä, kuinka luokkaani ryhmäytettiin ja ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista olla järjestämässä tuollaista. Kyselin jo syksyn lopulla, milloin tutorhaku alkaisi ja silloin ei syksyllä vertaistutoreita haettu. Sain mahdollisuuden keväällä hakea tutoriksi ja olin edelleenkin innokas hommaan.

Tutorina olen tutustunut muihin tekniikan alan opiskelijoihin ja siitä vielä koko LAMKin eri alojen opiskelijoihin. Olen huomannut, kuinka henkilökuntaankin on helppo tutustua, kun ei ole sitä ennakkoluuloa, että opettajat ovat pelottavia.

Olen saanut myös kuulla koulun uusimpia uutisia ennen muita ja testailla järjestelmiä, ennen kuin ne on opetettu muille opiskelijoille.

Olen luonteeltani melko sosiaalinen ja juttelen mielelläni kaikkien ihmisten kanssa, mutta huomasin opintojen alussa, kuinka esitelmän pitäminen jännitti niin paljon, että tärisin luokan edessä ja kukaan ei kuullut minua. Nyt näin 2,5 vuotta myöhemmin, minua jännittää edelleenkin, mutta ei enää niin paljoa ja nykyään minut jopa kuullaankin.

Miten tätä esiintymistaitoa on tullut? Orientaatioviikolla tutoreiden kuuluu esitellä koulun ohjelmia, alustoja ja muita oleellisia asioita. Selittämistaitoni ei muutenkaan ole mitään parasta luokkaa ja muistan ensimmäisestä orientaatioviikosta, kuinka sain hieman huomautuksia äänestä ja selittämisestä. Aluksi tietysti hieman pelästyin, mutta otin siitä opikseni seuraavalle kerralle ja ei se parilla seuraavallakaan kerralla ihan nappiin mennyt. Tutoroin luokkaa, joka sijaitsi eri kampuksella kuin missä itse opiskelin ja pidin tutortunteja joskus yksinkin. Lukuvuoden lopussa huomasin, että minua ei enää jännittänyt kovinkaan paljon ja osasin olla jo melko rentokin luokan edessä. Pidin kuukausi sitten opinnäytetyön aiheseminaarin ja mietin, kuinka paljon olen edistynyt äidinkielen tunnilta. Ero on huomattava.

Joten miksi et sinäkin hakisi tutoriksi? Tutorointi on hauskaa! Tutustut uusiin ihmisiin, pääset heittämään taitoja mitä koulun penkillä ei opi, tästä saa opintopisteitä, sekä pääset tutustumaan Mukkulan kampukseen ensimmäisten joukossa! Tutorhaku on nyt käynnissä ja aikaa on vielä jäljellä! Haastattelut järjestetään viikolla 44 ja koulutukset järjestetään viikolla 45.Terveisin
Kristiina
Hallituksen tutorvastaava

--

What has tutoring given me?

First of all, what is peer tutoring? Peer tutors are guides to new Finnish students at the beginning of their studies and during the first academic year.

When I started studying in the autumn 2014, I could take part in the orientation week just for a short time. I got to know my classmates over time, but I still do not remember all of their names. When I was doing my Finnish language test I saw how my class was grouped, and I thought it might be interesting to be a part of organizing it. In the end of autumn I asked when the tutor application period would begin but at that time they didn´t look for new peer tutors. I got the chance to become a tutor in the spring semester and I was still excited to do it.

As a tutor I have gotten to know other students from faculty of technology, and also students in the other faculties of LAMK. I have noticed how easy it is to know the school staff when there is no prejudice that teachers are scary. I have also received latest news about what's happening in school and tested new systems before we taught them to other students.

By nature I am quite sociable and I like to talk with other people, but I noticed at the beginning of the studies how nervous I was about doing presentations. So much that I was shaking in front of the class and no one heard me. Now two and a half years later. I´m still nervous but not so much and today people even hear me.

So how I got my performance skill? During the orientation week, tutors present the school programs, platforms and other relevant things. My explanations aren't the best and I remember from first orientation week how I got some comments about my voice and explanations. At first I panic, but then I learned from it for the next time. And even though they didn´t go perfectly either, I survived. I was tutoring one class that was located on a different campus from where I am studying and I kept tutor classes sometimes alone. At the end of the academic year I noticed that I wasn´t so nervous anymore and I was mostly relaxed in front of a class. A month ago I kept my seminar of thesis topic and I wondered how much I had made progress from Finnish language class. The difference is considerable.

So wouldn´t you become a tutor? Tutoring is fun! You will meet new friends, you will develop the skills that you cannot learn at school,  you will get ects for it and you can be first who gets to see the new MukkulaCampus! Tutor recruit is now on and there is time to become a tutor! Interviews are during week 44 and tutor training are during week 46.


Best regards
Kristiina
Member of the board, Tutoring28. syyskuuta 2017

Kolmas vuosi LAMKOn toimijana, mutta miksi? - Third year as LAMKO active, why?

Äitini ehkä toivoisi, että otsikko olisi valetta, mutta ei ole tapaistani että valehtelisin. Joten sori mutsi! 
Mutta miten tässä näin kävi? Ehkä itselläni on nyt vain taipumus lähteä kaikkeen ylimääräiseen toimintaan mukaan? Vai enkö vain sanoa ei? Vai olenko vain niin yltiösosiaalinen, että haluan vaan tulla ja mennä kaikkialle, tutustua mahdollisimman moneen uuteen ihmiseen? Luulen, että tapauksessani kyse on kaikista näistä.
Aloitin LAMKO aktiivisuuteni 2014 syksyllä, kun kuulin että LAMKOn edustajistoon haettiin uusia toimijoita ja pieni kipinä lähteä taas tekee jotain porukalla syttyi taas. Lähdin ehdolle ja vaikka en hirveesti edes panostanut vaalikampanjaan, sain hyvin ääniä ja pääsin edustajistoon. Tämän jälkeen innostuin enemmänkin toiminnasta ja olin 2015 syksyn hallituksen jäsenenä ja vuoden 2016 LAMKOn hallituksen puheenjohtajana. En kuitenkaan osannut vielä lopettaa toimintaa, joten sen takia tätäkin blogia pääsin taas kirjoittamaan, kun minut valittiin tämän vuoden edustajistoon.
Tässä vaiheessa on varmaan hyvä kertoa mikä ihmeen edustajisto ja mitä edustajisto tekee. Edustajisto on LAMKOssa korkein päätäntävalta eli toimii toiminnan valvojana ja määrittelee LAMKOn toiminnan linjaukset. Lyhykäisyydessä:
 • Valitsee hallituksen jäsenet
 • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
 • Vahvistaa edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Valitsee opiskelijaedustajat
 • Päättää jäsenmaksuista
 • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Päättää opiskelijakunnan strategiasta ja toiminnan muista suuntaviivoista

Vaikka edeltävät kohdat saattavat kuulostaa hirveältä jargonilta, jokainen valittu toimija saa perehdytyksen toimintaan ja näin ollen kuka tahansa LAMKOn jäsen voi hakea toimintaan mukaan. Olit sitten tutor, normaali opiskelija tai jo jossakin muussa koulun toiminnassa mukana, edustajiston toiminta tuo uutta näkökulmaa koulun toimintaan ja kokemusta mm. kokouskäytänteiden osalta.
Mutta se minkä takia olen itse tykännyt olla toiminnassa näinkin pitkään on ollut halu vaikuttaa ja päästä tekemään erilaisia asioita, mutta parhaimmaksi puoleksi on kyllä pakko sanoa, että opiskelija-aktiivitoiminnassa pääsee helpoiten tutustumaan uusii ihmisiin myös muilta aloilta kuin vaan omalta. 
Joten itse enemmän kuin suosittelen lähtemään toimintaan mukaan! Ja lähtemällä toimintaan mukaan teette äidilleni palveluksen: mahdollistatte sen etten itse ole enää toiminnassa mukana!
Muistuttaisin vielä, että vaikka et itse uskaltaisi hakea edustajistoon niin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ketkä istuvat ensi vuoden edustajistossa! Jokaiselle LAMKOn jäsenellä on äänestysoikeus vaaleissa, joten kannustan teitä toteuttamaan aktiivisen kansalaisuuden oikeutta ja  äänestämään vaaleissa! Vaalit ovat sähköisenä äänestyksenä, joten äänestäminen on tehty todella helpoksi! 
Edustajistovaaleja kannattaa seurata esimerkiksi LAMKOn Facebookissa, jonne tulee lähiaikoina enemmänkin infoa miten asettua ehdolle ja myöhemmin keitä on ehdolla. Lisää edustajistovaaleista voi lukea tästä linkistä 
Toki jos kysyttävää on jo nyt niin reippaasti kysykää! Vastaan mielelläni :)
Vaalikuulumisin,Camilla PulkkinenEdustajiston varapuheenjohtajaKeskusvaalilautakunnan puheenjohtaja----

Third year as LAMKO active, why?

My mother maybe wishes that title is a lie, but I don’t like to lie, so sorry mom!

But how this is even possible? Maybe I like to join extra activities? Or maybe I can’t say no? Or am I so over social person and I like to go everywhere and meet new people? Maybe it is little bit everything mentioned above.

I started as LAMKO active in fall 2014, when I heard that LAMKO’s representatives is looking for new members and a little spark inside me that wants do things with people lit up again. I ran for a nomination and even though I didn’t promote myself so well I got enough votes to get elected as a member for the representatives. After this I got inspired to join more action so in fall 2015 I was LAMKO’s board member and 2016 I was LAMKO’s chairman of the board. I couldn’t stop and that’s the reason why I can write a blog in here again, because I was elected to the representatives again last year. 

And at this point, I must explain what are the representatives and what they do in LAMKO. The representatives is LAMKO’s the highest decision makers, so the board oversees the activities and defines the operating guidelines to LAMKO. So in the short:

 • Elects the members of the board of LAMKO
 • Guides and supervises the acts of the  board
 • Confirm the previous years’ annual report and accounts
 • Elects the student representatives to various posts
 • Determines the membership fees
 • Confirms the next years plan of operation and budget
 • Decides over the strategy and other guidelines of the student union

Even though the preceding paragraphs sound like a jargon, every member selected will get the orientation to work and therefore each LAMKO’s member can apply for the activity. 
Whether you were a tutor, a normal student, or already in another school activity, the Representative's work brings a new perspective on school activities and experience, for example about meeting practices. The only what can stop you to join representatives it that our work language is Finnish, so you should know Finnish. 

But the reasons why I actually liked to be in operation in such a long time has been a desire to influence and get to do different things, but as the best part is all in truth is that the student-active actor's is the easiest way to meet people from other field of study.

I would remind you that even if you are afraid to apply for representatives, all members have the opportunity to influence who will be sitting next year's council! Each LAMKO’s member has the right to vote in elections so I encourage you to implement the right to active citizenship and to vote in the elections! Elections are electronically voted, so the voting is made really easy!

You can follow Representatives election on LAMKO’s Facebook, where will be more information about how you can run for election and later who you can vote. You read the more about the election on LAMKO's webpage here. If you have anything to ask, be brave to me! I am more than happy to answer! :) 
Election regards,
Camilla Pulkkinen
Representatives vice-chairman
The Central Election Committee’s chairman


21. syyskuuta 2017

Mikä ihmeen normitutor?

Viimeisen kahden vuoden aikana olen saanut toimia erilaisissa tutortehtävissä. Vertaistutorina, kansainvälisenä tutorina, markkinointitutorina, kansainvälisenä tutorvastaavana ja lopulta hallituksen kansainvälisyysvastaavana. Joku voisi ajatella tämän polun aivan liiotteluksi. Liikaa työtä. Ei ole aikaa. No, olen ollut joko niin innoissani tutoroinnista tai sokea aikakäsitykselle, mutta koskaan en ole kokenut näiden hommien olevan se ylimääräinen, aikaa vievä rasite.

Kansainväliset tutorit järjestävät vaihto-opiskelijoille Lahti Amazing Racen
 joka syksy. Tänäkin syksynä fiilis oli mieletön!

Oli selvää, kun keväällä 2015 aloitin opintoni avoimessa ammattikorkeakoulussa, että hakeutuisin tutoriksi heti kun vain tutkinto-opinnot alkaisivat. Seurasin kateellisena luokkatovereideni tutortaipaleen alkua kun minä vasta laitoin hakupapereita. Ei kuitenkaan aikaakaan, kun samana syksynä sairaanhoitajaopinnot virallisesti alkoivat ja tutoroinnin makuun päästiin nopeasti. Tutoroinnin koin niin luonnolliseksi tavaksi osallistua ja vaikuttaa. Tottakai haen tutoriksi. Ja koska olen minä, mikään yksi homma ei riittänyt. Piti olla kaikessa mahdollisessa mukana. Ainut huolenaiheeni oli, huolittaisiinko minua niin vertais- kuin kv-tutoriksi. Silmissä siinsi jo opiskelijakuntatoiminta ja kaikki muukin mahdollinen.

Syksyllä 2015 LAMKO haki vain kansainvälisiä ja degree-tutoreita. Luokkakaverini, joka oli aloittanut kansainvälisen eli kv-tutoroinnin puolisen vuotta aiemmin, kertoi vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista ja mitä kaikkea siihen kuului. Innostuin todella – tutustuisin opiskelijoihin ympäri maailmaa, saisin puhua englantia ja auttaa vaihtareita tutustumaan lahteen ja LAMKiin. Haastattelujen jälkeen minut valittiin tutoriksi, minkä jälkeen kävin LAMKOn pitämät koulutukset. Toiminta alkoi nopeasti, kun ensimmäiset vaihtarini saapuivat tammikuussa. Kaikki oli niin siistiä silloin, ja voin kertoa että se on siistiä vielä tänäkin päivänä. Vaihtareiden lisäksi autoimme myös degree tutoreita tutoroimalla Suomeen saapuvia tutkinto-opiskelijoita. Homma oli pitkälti samaa, tutkinto-opiskelijat tulivat vain pidemmäksi aikaa kuin vaihto-opiskelijat, jotka ovat täällä yleensä neljästä kuukaudesta vuoteen.


 "Kaikki oli niin siistiä silloin, ja voin kertoa että se on siistiä vielä tänäkin päivänä."


Keväällä 2016 haettiin taas tutoreita, nyt myös vertaistutoreita. Halusin päästä tukemaan ja tsemppaamaan myös oman koulutusohjelmani aloittavia fukseja ja fiilistelemään sitä mahtavaa energiaa, mikä koulun alkuun liittyy. Vertaistutorkoulutuksen kävin samana kevääänä ja tutortehtävät alkoivat syksyn koulutuksiin hakeutuvien pääsykokeilla. Oli mahtavaa päästä takaisin siihen tunnelmaan. Pääsykokeissa on niin omalaisensa tunnelma. Jännitystä, toivoa, keskittymistä. Paljon motivoituneita hakijoita, ja minun tehtäväni tutorina on tsempata heitä antamaan kaikkensa ja rentoutumaan. Hakuprosessi on kuitenkin jo yksi suuri osa opiskelua. On ollut hienoa törmätä samoihin ihmisiin sitten koulun alussa ja olla edelleen mukana tässä taipaleessa. Parhaimmillaan olen yhden opiskelijan nähnyt ensin koulutusinfossa kun olen markkinoinut koulutuksia, sitten pääsykokeissa ja lopulta koulun alkaessa. Jälleen jotain NIIN siistiä.

Sosiaali- ja terveysalan vertaistutorit järjestivät fukseille
kaupunkikierroksen orientaatioviikolla. Osallistujamäärä oli huikea!

Keväällä 2016 silloinen kv-tutorvastaava sosiaali- ja terveysalalla oli väistymässä ja haettiin uutta tutorvastaavaa. Olin niin innoissani tutoroinnista alusta asti, että oli selvää että mahdollisuuden tarjoutuessa siirtyisin vastaavaksi. Aloitin siis vastaavana samaisena kesänä ja olen sitä edelleen. Tutorvastaavana olen saanut syventää tutorina oppimiani ryhmätyötaitoa, oppinut paljon johtajuudesta ja mikä parasta, saanut olla mukana kehittämässä tutortoimintaa.

Tutortoiminnasta oli helppoa lopulta siirtyä opiskelijakunnan aktiivitoimijaksi. Kevään 2017 istuin LAMKOn edustajistossa tekemässä suuria päätöksiä ja viime kesänä siirryin kansainvälisyysvastaavan saappaisiin LAMKOn hallitukseen. Tutorointia en ole unohtanut, toimin myös kv- ja vertaistutorina edelleen. Monipuolinen taustani tutorina on ehdottomasti tukenut opiskelijakuntatoimintaa ja olen aivan varma, että kaikesta tästä on hyötyä myös tulevalla urallani valmistumisen jälkeen. Voisin verrata tutoruraani maailman suurimmaksi ja hauskimmaksi ryhmätyöksi. Tutorointia tehdään yhdessä, vilpittömästä halusta olla mukana ja vaikuttaa tutortoimintaa. En väitä, etteikö työtä olisi, mutta tämä on ollut ehdottomasti paras tapa hankkia opintopisteitä (jotka muuten täyttyvät todella nopeasti).

Tutorit odottamassa innokkaana uusien opiskelijoiden saapumista. 
Jännitykseen samaistuvat kaikki, parasta ikinä!

Koulun päättyessä ehdottomasti hakeinta on luopua tutorin tittelistä. Onneksi tutoryhteisö alumienkin keskuudessa on tiivistä. Tutorointi ja LAMKO tulee olemaan sydämessäni loppuelämäni ajan, siitä olen varma.

Haluan vain sanoa, että ollaksesi tutor ei tarvitse olla kuten minä. Kaikessa ei ole pakko olla mukana, mutta saa olla jos haluaa. Ei ole olemassakaan mitään ”normitutoria”. Ota tutorin rooli vakavasti, ole oma itsesi, tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi ja oletkin jo koulutusta vaille tutor, kun sitä oikeasti haluat. Tutorointi on sananmukaisesti opiskelun parasta aikaa, älä missaa siitä hetkeäkään!

Tutorhaku alkaa jälleen 25.9.!
Haemme kv-, degree ja vertaistutoreita. Laita hakemuksesi meille 21.10. mennessä. Hakemuslomakkeen ja lisäinfot löydät osoitteesta lamko.fi!

Parhain terkuin
Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen, kansaivälisyysvastaava'

---

What on earth is a basic tutor?

For the last couple of years I’ve had an opportunity to be part of different kinds of tutor activity. As a peer tutor, international tutor, marketing tutor, international head tutor and finally Head of International affairs in LAMKO board. Someone could think this path has been overrated. Too much work. No time. Well, eigher I’ve been so excited about tutoring or blind to the very meaning of time but I’ve never felt this job has been the burden that takes all my freedom.

When I started my studies in open UAS in Spring 2015, it was clear that I’d become a tutor once I get in as a degree student. I was envy while I had to follow my classmates starting their career as tutor while I was still filling application paper to the school. That Fall I started my actual studies and felt what it is to be a tutor very soon after that. I felt tutoring so natural way to participate and make an influence. Of course I’d apply as tutor. And because we’re talking about me, not only one job was enough. I had to be in part of everything possible. I wanted to take everything out of my student life.

Every Fall international tutors organize the Lahti Amazing race for new exchange students. Again the atmosphere there was awesome!

In the Fall 2015 LAMKO was searching only international and degree tutors. My classmate, who had started as an international tutor about half a year earlier, told be about how the tutoring works with exchange students. I got so excited – I’d get to meet foreign students from all over the world, I’d get to speak English and help our exchange students to get to know to Lahti and LAMK. After interviews I was selected as a tutor and participated tutor trainings. Action started fast when my first exchange students arrived in January. Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is. Along with exchange students we helped degree tutors by tutoring also degree students who arrived in Finland. Job was the same, degree students just came here to stay for longer period than exchange students, who stay usually from 4 months to one year. 

In the Fall 2015 LAMKO was searching only international and degree tutors. My classmate, who had started as an international tutor about half a year earlier, told be about how the tutoring works with exchange students. I got so excited – I’d get to meet foreign students from all over the world, I’d get to speak English and help our exchange students to get to know to Lahti and LAMK. After interviews I was selected as a tutor and participated tutor trainings. Action started fast when my first exchange students arrived in January. Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is. Along with exchange students we helped degree tutors by tutoring also degree students who arrived in Finland. Job was the same, degree students just came here to stay for longer period than exchange students, who stay usually from 4 months to one year. 

 "Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is."


Spring 2016 the was a tutor search open again, now also for peer tutors. I wanted to be able to support and break a leg with new freshmen of my own degree program. I wanted to fell that energy again what’s part of the freshmen year. After being accepted as a peer tutor I participated the peer tutor training during that Spring. Duties as peer tutor started with the entrance exams. It was so awesome to get back to that feeling. There’s one particular feeling with entrance exams. Excitement, hope, concentration. A lot of motivated appliers and my job as tutor is to help them give their everything and relax the mood. Applying process is a big part of studying after all. The best part has been to see journey of a student from applying info to the entrance exam and finally seeing them at the beginning of the school year. Again, something SO awesome.


Peer tutors in the Faculty of Social and Health Care organized a city tour for new students during orientation week. Number of participants was so great!

Spring 2016 our former international head tutor was searching for a successor and I volunteered for the job. I was so excited about tutoring from the beginning that it was obvious I’d become a head tutor when the opportunity would open. I started as a head tutor that Summer and I still am. As a head tutor, I’ve had a chance to deepen my group working skills, learned about leadership and the best of all, had an opportunity to regenerate tutoring.

From tutoring it was easy to move on to work with our student union. During last Spring I was in the LAMKO’s board of representatives making big decisions. Last Summer I changed my position by joining our board and fitting knew boots of the Head of International Affairs. I’ve never forgot actual tutoring, I’m still tutoring as a peer and international tutor among other things. My multifaceted experience as a tutor has definitely helped my job as a board member and I’m so sure that all these experiences will be a benefit for me in my future career as a nurse. I would compere my tutor career with the largest and funniest group workshop ever. We do this together with unconditional will to be part of this and effect on tutoring. I won’t say it’s always easy with not much to do but this is absolutely the best way to earn ECTs (that you fill in very fast by the way.)

Excited peer tutors waiting for new students to arrive. You can actually taste the excitement, the best ever!
Hardest thing that comes with graduation is to give up the tutor title. Luckly we keep in though after the graduation too. Tutoring and LAMKO will be part of my heart for the rest of my life, that I’m sure about.

I just want to say that you don’t have to be like me if you want to be a tutor. You don’t have to change yourself into anything. You don’t have to be excited about every single thing but you can if you want. There’s no one called a basic tutor. Take this job seriously, be yourself, be aware of your strengths and weaknesses and you’re only training away from being a tutor if you really want it. Tutoring is truly the best time of the student life so don’t miss a minute of it!

Tutor search starts again 25.9.! 
We’re searching for international, degree and peer tutors. Apply before 21.10. Application form and more information you can find from our website lamko.fi!

Awesome regards
Katariina Polvi
Member of the LAMKO board, Head of international affairs

15. syyskuuta 2017

Suomen ensimmäinen liikunta- ja kulttuuriappro / The first sports and culture appro in Finland

Lahen liikunta- ja kulttuuriappro järjestetään ensimmäistä kertaa 20.9.2017 klo 10-18 Lahden keskustan alueella. Korkeakouluopiskelijat kiertävät mahdollisimman monta karttaan merkittyä rastia, joista he saavat leiman omaan appropassiinsa. Tapahtuma on päihteetön.Toimintapisteitä on tarjolla yhteensä 40 ympäri Lahtea, useiden eri liikunta- ja kulttuurialan yhteistyökumppaneiden järjestäminä. Approrasteilla halutessasi pääset mm. tanssimaan ammattilaisten ohjauksessa, rentoutumaan joogan pariin, ihailemaan museoita, esittämään tarkimman kiekkolämärisi tai vaikkapa huristelemaan vesijetillä. Näiden lisäksi päivä on täynnä monia muita matalan kynnyksen lajikokeiluja, pieniä kilpailuja, energiaa ja hyvänhenkistä heittäytymistä!

Tapahtuman idea lähti intohimosta järjestää opiskelijoille tapahtuma, jossa he pääsevät tutustumaan saman päivän aikana useampaan Lahden liikunta- ja kulttuuripalveluun. Tavoitteena on tarjota yli 500 opiskelijalle ikimuistoinen päivä Lahden energisessä ympäristössä. Järjestäjinä tapahtumassa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lamko. Ensimmäiseen approon on lähtenyt mukaan noin 40 rastinpitäjää. LiiKu Approlle myönnettiin Suomi Finland 100-status ja siten tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

Liput maksavat 10 euroa. Lippuja myydään Lamkon toimistolla Fellmannin kampuksella tiistaina 12.9.2017 alkaen.

Ole siis paikalla, kun liikunta ja kulttuuri yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla vuoden virkistävimmässä opiskelijatapahtumassa!
#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti

--

The first sports and culture appro in Finland


Lahti Sports and Culture Appro is arranged for the first time in 20.9.2017 from 10.00 to 18.00 at the area of Lahti’s center. University students visit action points from the map where they get stamps for their appro pass. The event is free from alcohol.There are 40 different culture and sport action points provided by our cooperation partners around Lahti. With the appro pass you can for example dance with professionals, relax with yoga, check all the museums in Lahti, show your slap shot skills and ride around with jet ski. The day is filled with many other low-threshold activities, small competitions and exceeding of yourself with good spirit! 
The idea of the event started by passion to arrange an event to university students where they can try all the culture and sport services in the beautiful city of Lahti. Our goal is to offer an unforgettable day to over 500 students in the energizing environment of Lahti. The event is organized by Lahti University of Applied Sciences, Haaga-Helia University of Applied Sciences, and the Student Organization of Lahti University of Applied Sciences LAMKO. 

The first sports and culture appro have gathered 40 different cooperation partners. This event have been granted by Suomi Finland 100-status and so we are part of Finnish independence year of celebration program.

The price of the ticket is 10 euros. Tickets are sold in LAMKO’s office in the Fellmann Campus since Tuesday 12.9.2017.

Be there when sports and culture meet in a never before seen way in the most refreshing student event of the year!#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti