7. joulukuuta 2017

20v juhlavuosi on päättymässä | LAMKO 20-year anniversary final

LAMKOn 20v Vuosijuhlat on nyt taputeltu.

Vuosijuhlia järjestettiin monta kuukautta aktiivisesti vuosijuhlatiimin kanssa. Voisin kertoa kaikki, aina ohjelman suunnittelusta menun valintaan ja kutsujen lähettämisestä plaseerauksen tekemiseen, mutta toivon että kaikki arvostavat taustatyötä ilman step by step selitystä kuinka paljon töitä tehtiin näiden eteen. Iltaa voin muistella hieman taaksepäin, sillä uskon, että vielä enemmän ihmisiä innostuu käymään tällaisessa arvokkaassa ja hienossa tapahtumassa, kun siitä joku kertoo. Enkä puhu pelkästään LAMKOn vuosijuhlista, vaan myös muiden opiskelijakuntien tai ylioppilaskuntien, sillä meidän vujut olivat lähes loppuunmyydyt. ;) Siitä kiitos kaikille osallistujille!

Ilta alkoi cocktail-tilaisuudella, jossa vieraat pystyivät vapaasti seurustelemaan ja asettumaan paikoilleen ennen tervehdyksiä. Tervehdysten aikana monet järjestöt, yhteistyötahot ja muut osoittivat onnittelunsa LAMKOlle lahjan ja/tai kortin kera. Meidän nimissä lahjoitettiin mm. Saimaan norppien hyväksi, sekä meille annettiin voimajuomaa loppuvuoden koitoksia varten. Kiitos kaikille tervehdysten antajille tai kirjallisten tervehdysten lähettäjille!


Alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan väleissä oli puheita, lauluja lauluvihosta, acappella-esityksiä (Somat Soinnut), huomionosoituksia ja lisää lauluvihon lauluja. Ruoka oli maittavaa ja ohjelma viihdyttävää. Lisäksi näki paljon verkostoa, tuttuja ja muita opiskelijoita. Vuosijuhlathan pidettiin Lahen Seurahuoneella, joista siirryttiin itse tilaisuuden jälkeen Piazzalle jatkoille. Jatkoilla nautittiin kuplivaa ja jatkettiin vapaata seurustelua! Kyllä sitä omasta mielestä voisi sanoa, että ilta oli kaiken vaivan arvoinen. Kiitokset vielä vuosijuhlatiimille kaikesta duunista!

Joulukuu on täällä ja vuoden loppu tapahtumavastaavana lähestyy hurjaa vauhtia. Seuraavana vuorossa on vielä LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut Wintissä 13.12. Luvassa haalarimerkki, bilekilpailu ja mukavaa porukkaa. Teemana toimii Mauttomat Pikkujoulut, joten pukekaa päällenne rumimmat jouluvillapaidat, laittakaa Havaiji-leit kaulaan ja iskekää varvassandaalit jalkaan (en oikeasti suosittele, tuolla on vähän kylmä). Tervetuloa kuitenkin vuoden viimeisiin juhliin!

Facebook-event Pikkujoulubileisiin: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Allekirjoittanut jatkaa ensi vuonna erilaisessa roolissa, mutta edelleen opiskelijakunnan toiminnassa. Nähdään tulevaisuudessa!

Tiia Kettunen
Tapahtumavastaava


-------

LAMKO's 20th Anniversary Gala has now been celebrated.

The anniversary gala was planned actively for few months by the annual gala team. I could tell you everything about designing the program to choosing a menu and sending invitations to deciding the seat chart, but I hope everyone appreciates the background work without the step-by-step explanation of how much work did for this party. What I can do, is talk through the evening a little bit, because I believe that even more people are excited to attend such a valuable and wonderful event when someone tells of it. And I'm not just talking about LAMKO's anniversary, but also other student union’s, as our party was almost sold out. ;) Thanks to all the participants for that!

The evening started with a cocktail event where guests could freely socialize and settle before greetings. During the greetings many organizations, partners and others expressed their congratulations to LAMKO with a gift and/or a card. For example, few donated in our name for the protection of Lake Saimaa ringed seals, and we were also given power liquid for the rest of the year’s challenges. Thank you to all the greetings or to the senders of the written greeting!


There were speeches, songs from the songbook, Acappella performances (Somat Soinnut), accolades and more songs from the book, in between the starters, the main course and the dessert. The food was tasty and the program was entertaining. In addition, we saw a lot of field’s network, acquaintances and other students. The annual celebration was held at Lahti Seurahuone, after which we moved to Piazza for the after party. There we continued to enjoy bubbly and kept free socializing! But yes, in my own opinion, I could say that the night was worth the trouble. Thanks again for the annual gala team for all the work!

December is here and the end of the year as the head of events is approaching fast. Next, there are still Christmas party co-operated by LAMKO and LIRO at Wintti on 13th of December. There will be overall badges, party competition and nice people. The theme is Tasteless Pre-Christmas Party, so wear your ugliest Christmas shirts, put on a Hawaii lei on your neck and wear your flipflops (I do not really recommend that, there is a bit cold for those). Welcome to the last party of the year!

Facebook-event for the X-mas Party: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Yours Truly will continue with a different role next year, but with the student union LAMKO of course. See you in the future!

Tiia Kettunen
Head Of Events

4. joulukuuta 2017

Aktiivinen opiskelija / An active student

Mikä tekee minusta aktiivisen opiskelijan, aktiivisen kansalaisen?

Onko aktiivisuus sitä, että tunkee nokkansa jokaiseen eteen tulevaan projektiin? Vai onko se sitä, että seuraa päivittäin kello kymmenen uutiset ja avaa aamulla radion heti herättyään kuullakseen päivän polttavimmat keskustelunaiheet? Aktiivisuus voi jollekin luoda sanana mielikuvaa ilman pattereita tai akkua toimivasta koneesta, joka elääkseen ammentaa energiansa päälle kasautuvista vastuutehtävistä.

Ehkei se olekaan mitään näistä. On oletettavaa, että aktiiviseksi opiskelijaksi kutsuttu henkilö vaikuttaa ainakin jossain järjestössä ja on kartalla opiskelijoiden asioista vähintään paikallisella tasolla. Aktiivinen opiskelija on tietoinen koulutusympäristössään tapahtuvista muutoksista ja ottaa niihin kantaa. Hän on se, joka avaa suunsa ensimmäisenä, kun opettaja pyytää palautetta kurssin sisällöstä.

Hetkinen. Aktiivisuus on siis jokin tietty, virheetön muotti, johon on mahduttava? Ei minun mielestäni.

Palautteen saaminen opiskelijoilta on joskus haasteellista. Mielipiteitä kysellään uusien juttujen kehittelyvaiheissa, mutta vain harvaa kiinnostaa käyttää sitä vähäistäkin vapaa-aikaa johonkin, mikä ei suoraan tunnu koskettavan itseään. Kun jokin kuitenkin menee vikaan, älähtää opiskelijan ääni niin että kaikuu. Syy ei ole yksin opiskelijoiden. Matalan kynnyksen vaikuttamiskeinoja tulee kehittää. Mikä sinua opiskelijana houkuttelesi vaikuttamaan? Opintopisteet? Halu auttaa? Voisiko näitä asioita nähdä opiskelijan velvollisuuksina? Voiko opiskelijaa pakottaa?

Me opiskelijakunnassa haluamme auttaa just sua löytämään oma tapasi olla aktiivinen kansalainen. Äänestä, ota kantaa, peukuta somessa, seuraa uutisia, vastaa kyselyihin. Tietoisuuden lisäämisellä on helpompi pitää omista oikeuksistaankin huolta. Opiskeluaika voi antaa sinulle ohjat, mutta ne ohjat sinun on otettava omiin käsiisi. Kannustan siis jokaista etsimään sen oman tavan vaikuttaa ja osallistua, oli sitten kyse opintojakson palautteesta, sisäilmaongelmista tai ihan vain rakkaudesta lajiin.

Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen
Kansainvälisyysvastaava

--

What makes me an active student, an active citizen?

Does being active mean that you have to take part in every single project that you can possibly find? Or is it that you watch the evening news and wake up for your radio telling you the top three discussion topics for today? Activity as a word may create an image of a machine that goes on without batteries and lives for countless responsibilities.

Maybe it’s nothing of a sort. It’s assumed that one who’s called as an active student takes part in at least some association and is aware of students’ matters, locally at least. An active student is aware of possible changes with the study environment and makes a difference. He’s the one who opens his mouth first when a teacher asks for course feedback.

Wait a minute. You say that activity is a certain type of a mold where everyone has to fit in? No way, I don’t think so.

It’s sometimes hard to get feedback from students. People ask opinions about different things but only a few wants to spend that last free moment on something that doesn’t even feel to consider them directly. But when something goes sideways, students yell as a united voice. But students are not the only ones to blame. Easy ways to make an impact on these things need to be improved. As a student, what would make you want to effect? Maybe ECTs? A simple will to help? Could these things be considered as students’ duties? Can it be made compulsory?

We at the student union want to help you find your own way to grow towards active citizenship. Vote, speak out, like posts in social media, follow the news, answer inquiries. When you grow your knowledge it’s easier to keep track on your own rights too. Study time may give you reins but you have to grab them into your own hands. I encourage everyone to find your own way to take part, whether it is about a course feedback, inside air problems - or just because you love it.

Katariina Polvi
Member of the Board in LAMKO
Head of International Affairs