18. tammikuuta 2018

Puheenjohtajan startti ja hallituksen järjestäytyminen / Chairman's kickstart - and the board organized

Vuosi starttasi käyntiin, kun istuuduin LAMKOn toimistolle puheenjohtajan pöydän ääreen ekaa kertaa ja sain työpuhelimen sekä työläppärin nenän eteen. Okei, olen jo kahden viimeisen LAMKO vuoteni aikana ehtinyt istumaan kyseisellä paikalla, vaan en tiennyt vielä ekana vuotenani, että tulisin tekemään tässä oikeasti töitä useana päivänä viikossa. Lisäksi palatakseni mainitsemaani työpuhelimeen, tein ensimmäisen hankintani (tai no fyysisesti pääsihteerimme kävi sen ostamassa) kun sijoitimme uuteen ”pj-luuriin”.

Itse kun olen toiminut aiemmin viestintävastaavana (2016) ja tapahtumavastaavana (2017), tämä toimenkuvan muutos on melko suuri. Se ei kuitenkaan tunnu niin hurjalta, sillä viime vuoden aikana ymmärsin, mitä oikeasti haluan tehdä ja saavuttaa. Vaikka tapahtumat ja etenkin viestintä on erittäin lähellä sydäntäni yhä, nämä pari viikkoa on nyt jo ollut uskomattoman mielenkiintoisia ja juuri sitä, mitä toiminnalta kaipasin.


Lisäksi uudet, mahtavat opiskelijat ovat taas saapuneet LAMKiin, joten tammi-helmikuu tulee olemaan täynnä infoja, ständejä ja toimiston ruuhkien purkamista. Muutama info on jo itselläni takana ja pienen alkukankeuden jälkeen se on ollut ehdottoman mukavaa puuhaa, sekä on kiva tuntea auttavansa ehkä vielä hieman hämillään olevia fukseja ja toki muitakin opiskelijoita.

Näiden parin viikon aikana olen myös istunut toimistolla enemmän kuin kotonani ja nukkunut vielä vähemmän kuin olen kotona viettänyt. Laskekaa siitä. :D Mutta tämä on ehdottomasti ollut sen arvoista, ja uskonkin että hommat alkaa sujumaan ja työpäivät alkaa tasaantumaan, kun hallituksemme vihdoin järjestäytyi, toimijat saivat omat roolinsa ja tiimit, työryhmät, ynnä muut selvisivät. Hallituksen sektorit löytyvät nettisivuiltamme lamko.fi, kuvat hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta laitetaan tammikuun lopulla sivuillemme!

Viime viikonloppuna meillä oli siis perinteensiirtoevakoksi kutsuttu koulutus- ja kokousviikonloppu, jossa hallitus, edustajisto, työntekijät ja vanhat toimijat opittiin uutta, perehdytettiin ja perehdyttiin, sekä ryhmäydyttiin.


Itse pidin esiintymiskoulutusta, jossa oli asiaa valovoimaisesta esiintymisestä, esiintymisjännityksestä, sekä kuinka edustaa itseään somessa. Vaikka en itse ole malliesimerkki missään edellä mainituista asioista, eikös se ollut niin, että tee niin kuin minä sanon eikä niin kuin minä teen? Kerroin myös LUT Yliopistosta (LUT:n ja LAMKin yhdistyminen) ja M19 (LAMKin uusi kampus) projektista. Lisäksi runsaan ryhmäytymisen, useiden Kahoot –pelien ja rennon iltaohjelman lisäksi oli ahkeria workshoppeja, kokouksia ja jopa koko vuoden toiminnan suunnittelua.

Tällä viikolla olen tavannut LAMKin tulevaa rehtoria jo kaksi kertaa ja muuten viikko on kulunut 14.2. järjestettävien After Ski Varjofuksiaisten parissa, sekä työ- ja projektiryhmissä. Tästä on hyvä jatkaa! Huikeaa alkanutta 2018 vuotta ja lämmin tervetuloa Lahteen vielä uusille opiskelijoille!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja----

My year started, when I sat down behind the chairman’s desk at LAMKO’s office for the first time and got myself a work phone and a work laptop in front of me. Okay, I have actually sat there many times during my LAMKO years, but in the first year for example, I had no idea that I would actually work there officially for many days per week. And also returning to the work phone subject, it was my first authoritative purchase (actually our secretary general physically went to buy it) when we decided to invest in a new “chairman phone”.

In fact, when I previously worked as the head of communications (2016) and the head of events (2017), this change in the job description is quite huge. However, it doesn’t feel so major, since last year I realized what I really want to do and achieve. Even though events and especially communications are very close to my heart, these couple of weeks have now been incredibly interesting and just what I desired.


In addition, the new, great students have arrived to Lahti UAS, so January and February will be full of information, tours and office work. Few infos are already behind me, and after a small stiffness of performing, it has been absolutely fun, and it is nice to feel like I’m helping, maybe a little bit confused freshmen, and other students of course.

During these two weeks, I’ve also sat more at the office than at home, and slept even less than I’ve spent time at home. You can do the math. :D But this has definitely been worth it and I believe that things get on their rails and work days begin to moderate now that our board has finally organized, the board members got their own roles and teams, working groups and others. Board sectors can be found on our website lamko.fi, pictures of the board members and chairmen will be placed on our website at the end of January!

Last weekend, we had a weekend of training and meeting event called a “tradition transfer assembly”, where the board, the representatives, the employees and the previous operatives learned new, familiarized others and got familiarized, as well as got to know each others.


Personally, I kept the performance training, which was about brilliant and luminous performing, stage-fright and tensions, and how to represent yourself. Although I'm not a model example of any of the mentioned things, wasn’t the saying actually “do what I say and not what I do”? I also told current news about the LUT University (LUT and LAMK merging) and M19 (Lahti UAS's new campus) project. In addition to plenty of lifting the group spirit, several Kahoot games and a relaxed evening program, there were intense workshops, meetings and even year-round activity planning.

This week I met with the future principal of Lahti UAS twice already and otherwise the week has passed by organizing 14.2. After Ski Shadow Freshmen Party and in the work and project groups. It’s great to continue for here! Have a wonderful start of the 2018 year and also again; warm welcome to the new students in Lahti!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

11. tammikuuta 2018

Uuden (ja jännän) äärellä / At the feet of the new (and exciting)

Uusi vuosi pärähti käyntiin yhtä nopeasti kuin aina ennenkin. Juuri kun pääsin huokaisemaan ja nostamaan kädet ilmaan tehdystä työstä, alkoikin arki ja kaikki alusta. Kuulostaako tutulta? Toisaalta kysymyshän on vain näkökulmasta. Ajatteletko, että aloitat kaiken alusta vai saatko uuden mahdollisuuden? Vuosi 2017 oli ainakin omalla kohdallani aivan huikea – lähdin harjoitteluvaihtoon Afrikan savannien keskelle Keniaan, lähdin mukaan LAMKOn hallitustoimintaan ja suoritinpa vielä unelmieni harjoittelun ensihoidossa. Kaiken päälle minut valittiin hallituksemme varapuheenjohtajaksi. Lyhyesti sanottuna – kun teet kovasti töitä unelmiesi eteen, mikä vain on mahdollista.

Vaikka viime vuosi oli sanalla sanoen uskomaton, on vuodesta 2018 epäilemättä tulossa jälleen haasteita täynnä oleva ja sitäkin antoisampi vuosi. Arki pamahti tosiaan päin naamaa heti uuden vuoden jälkeen. Mistä tietää, että tykkää siitä mitä tekee? Kun kiireen ja paineen keskellä pystyt sanomaan – vitsit että tää on siistiä.

Tällä viikolla myös uudet opiskelijat aloittivat opintonsa. Orientaatioviikkoa on epäilemättä vietetty informaationtäyteisissä tunnelmissa. Pääsin osaksi tätä tunnelmaa, kun tiistaina kävin pitämässä sosiaali- ja terveysalan uusille opiskelijoille koulutuksia koulumme sähköisistä järjestelmistä. Joka kerta tuo into tarttuu, tuntuu kuin olisi jälleen itsekin juuri aloittanut opintonsa. Siksi olenkin tykännyt niin kauan olla tutorina, koska pääsen niin lähelle tuota fiilistä. Keskiviikkona FellmanniCampuksella koettiin tiivitä tunnelmia, kun kaikki suomenkielisten tutkintojen uudet opiskelijat tutustuivat erilaisiin palveluihin aulamarkkinoilla. Myös me olimme pitämässä omaa rastiamme ja toimistokin täyttyi nopeasti innokkaista opiskelijakortin ja haalareiden hankkijoista.

Eikä tämä alkuvuoden kuhina tähän lopu - tänä viikonloppuna uusi hallitus ja edustajisto erakoituu niin kutsutulle evakolle, jonka aikana kouluttaudumme ja kokoustamme aamusta iltaan. Edessä siis rankka, mutta epäilemättä ikimuistoinen viikonloppu metsän keskellä. Mukanamme on myös aikaisempina mukana olleita toimijoita jakamassa viisauksiaan ja varmistamassa perinteiden säilymisen.

Opiskelija – fuksi tai ei – ota tästä vuoden alkamisesta kaikki irti. Aloita jokin uusi harrastus, lähde mukaan alajärjestösi tai LAMKOn toimintaan, mitä tahansa minkä avulla teet tästä vuodesta entistä huikeamman kuin edellisestä. Opiskeluajasta kannattaa ja pitää ottaa kaikki irti, mikset tekisi sitä päästöstä nyt.

Terkuin
Katariina Polvi

Hallituksen varapuheenjohtaja

----

The new year started as fast as always. Just when I was able to say that everything is done for the year, holidays ended and everything started again. Sounds familiar? On the other hand the question is just about the point of view. Do you find it as starting everything all over of are you getting a new chance? Year 2017 was at least from my perspective amazing – I had my clinical training abroad in surrounded my African savannas in Kenya, I started to work in the LAMKO’s board and lastly accomplished my dream placement in an ambulance. On the top of that all I was selected as the vice chairman of the board for this year. Shortly said – when you work hard to for your dreams, everything’s possible.

Even though last year was no doubt incredible, is 2018 about to be filled with challenges and even more fruitful. As I said everyday life got me off-guard right after the new year’s eve. How can you tell that you like about what you’re doing? When even in the middle of the brush and pressure you’re able to say that you would want to do anything else right now.

New students started their studies this week too. I bet that the orientation week has been filled with information. I got to be part of this excited feeling when on Tuesday I held lectures for new students about electrical systems. Everytime that excitement gets into me, feels like I’d be starting my studies too. That’s why I’ve liked to be a tutor so long, because I get to feel that feeling so close. On Wednesday the feeling was tight when all the Freshmen from Finnish degree programmes got familiar with services at our UAS. We as LAMKO where there too of course. Our office was soon filled with new student trying to get their student card and student overalls.

This new year stir is not going to end yet – this weekend our new board and board of representatives is going to have a retreat that we call as a evacuee. During the weekend we educate ourselves and have meeting whole day long. It’s going to be a ruff but of course memorable weedend away from the city. Lucky for us there’s going to be LAMKO actives from previous years too so they can share their wisdom and make sure their legacy goes on.

Student – freshman of not – take everything out from this year. Start a new hobby, take part in LAMKO’s or your faculty’s association, anything that helps you to make this year even more awesome than the last. You should take everything out from your study life, starting today.

Greeting from
Katariina Polvi
Vice Chairman of the Board