19. huhtikuuta 2018

Mielenterveys ja myötätunto | Mental health and compassion

Tyypillisesti monien mielenterveysongelmien alkaminen sijoittuu nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen. Mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja, ja ovat täten suuri syy pitkäaikaseen opiskelu- tai työkyvyttömyyteen sekä lisäävät syrjäytymisriskiä. Isolla osalla väestöä on ollut tai on elämänsä aikana vähintään yksi pidempiaikainen tai ajankohtainen häiriö. Tavallisimpia ongelmia on yleensä masennus, ahdistuneisuus ja/tai päihdeongelmat.

Opiskelijoiden kuormittuneisuus ja liiallinen stressi voi aiheuttaa ahdistuneisuushäiriöitä tai masennustiloja. Avoin keskustelu ja palveluihin hakeutuminen, sekä korkeakouluopiskelijoiden palvelujen saatavuus on erittäin tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Oireilu haittaa opiskelukykyä ja opinnot saattavat venyä tai keskeytyä. Opiskelukyvyn edistäminen ja tukeminen, sekä opiskeluun liittyvät erityispiirteet ja -tilanteet tulisi huomioida entistä paremmin. Mielenterveyden tukeminen lähtee aina ennaltaehkäisevästä työstä, häiriöiden tunnistamiseen ja lopulta hoidollisiin palveluihin ohjaamiseen.

Avun hakemisessa ei ole mitään noloa, päinvastoin. Mielenterveys puhututtaa somessa ja offline ympäristössä yhä enemmän. Jos asuisimme esimerkiksi Amerikassa, olisi meillä jokaisella oma terapeutti, jopa terapeuteilla olisi omat terapeutit.

Eilen 18.4. järjestettiin ensimmäisen kerran valtakunnallinen Opiskelijoiden mielenterveyspäivä. Sen ympärillä kampanjoidaan 9. – 20.4.2018 ja tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan kampanjoimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Kampanjalla on vuosittain vaihtuva teema. Vuoden 2018 teemana on myötätunto. Kampanja on tarkoitettu kaikille korkeakouluissa ja toisella asteella opiskeleville, heidän parissaan toimiville ammattilaisille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lue lisää: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/
Sananen myötätunnosta:

Myötätunnon prosessissa huomataan toisen tilanne ja ymmärretään toisen tunnetilaa, sen avulla halu toisen puolesta toimimiseen ja hyvän edistämiseen lisääntyy. Toisten auttaminen ja hyvät teot vaikuttavat positiivisesti myötätunnon kohteen sekä myötätuntijan mielialaan ja hyvinvointiin. Pienet teot merkitsevät valtavasti, arkinen läsnäolo ja kohtaaminen ei vaadi ihmeitä. Juuri sinä voit olla jollekin päivän piristysruiske!

Muista myös itsemyötätunto; lempeä ja ystävällinen suhtautuminen itseesi!

Jos kokoajan itse suoriudut ja selviydyt, et välttämättä huomaa mitä ympärilläsi tapahtuu. Ole läsnä, ole aktiivinen ja ole saatavilla. Tutustu avoimin mielin uusiin ihmisiin eri aloilta ja huomaa etenkin ne, jotka tuntuvat jäävän yksin. Katso asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta, tutustu ja tiedosta asia, pohdi tilannetta eri perspektiivistä, ota muutokset vastaan ja ole avoin kehitykselle sekä uusille jutuille! Ole rohkea, hymyile opiskelutoverillesi, tervehdi opettajia ja kysy mitä toisille kuuluu.

Koita myös tunnistaa sisäinen kriittinen puhe ja muuta tyyliä puhua itsellesi tarvittaessa. Kun olet myötätuntoinen itseäsi kohtaan, pystyt osoittamaan sitä helpommin myös toisille. Lisäksi, opettele ottamaan kehuja, empatiaa ja kiitosta vastaan. Etenkin suomalaisilla on tapana vähätellä itseään. Sitä kautta vähättelemme myös kehun antajaa tai avuntarjoajaa. Jos koet haasteita elämässäsi tai opiskelussasi, käänny toisen puoleen äläkä jää yksin. Oma jaksaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys huolettomampaan elämään.

Minua auttaa ystävät, musiikki, kulttuuri, huumori, tietoisuustaidot, rentoutuminen, muistelu, kiitollisuus, lempeys ja pienet hyvät teot. Sinulla se voi olla esimerkiksi luonto, videopelit, perhe, liikunta tai päiväunet. Hyvinvointia tuovat lukuisat asiat, pidä niistä kiinni vaikka joskus stressaa tai tuntuu, että aika on kortilla!

Opiskeluaikana myötäelämisen kulttuuri lisää opiskelutyytyväisyyttä, edistää toimivampaa ryhmätyöskentelyä ja vähentää väsymistä. Jos ryhmähenki tai opiskeluympäristö ylipäätään on turvallinen, innostava ja salliva, tulee varmasti itsellekin rohkeampi ja luovempi fiilis. Esimerkin voima on suuri. Jakamalla omia tunteita, olet osana muuttamassa opiskeluyhteisösi ilmapiiriä ja toimintakulttuuria avoimemmaksi ja myötätuntoisemmaksi.

Tsemppiä kevääseen!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja

----

Typically, the beginning of many mental health problems happens during adolescence and early adulthood. Mental health and substance abuse problems pose health hazards and are therefore a major cause of long-term school or work disability and increase the risk of exclusion. A large part of the population has been or is experiencing at least one long-term or short-term disorder during their lifetime. The most common problems are usually depression, anxiety and/or substance abuse problems.

Student work load and excessive stress can cause anxiety disorder or depression. Open discussion and finding to the services, as well as higher education students' access to services is very important for well-being. Mental health symptoms will hurt the ability to study and you might not reach graduation on time or even your studies may be interrupted. Promoting and supporting the ability to learn, and the special features and situations of students should be better taken into account. Support for mental health is based on preventative work, the identification of disorders, and ultimately of any therapeutic services.

It's not embarrassing to get help, but rather on the contrary. Mental health gets people talking more and more in the social media and the offline environment. If we lived in America, for example, we would each have our own therapists, even therapists would have their own therapists.

Yesterday 18.4. for the first time nationwide student mental health day was organized. There will be a campaign around it during 9.-20th of April 2018 with the aim of stirring up discussion about students' mental health and inviting everyone to campaign for the welfare of the mind.

The campaign has an annually changing theme. The theme of 2018 is compassion. The Campaign is intended for all those who are studying at universities and colleges, professionals who work with them, and others interested in the subject.

Read more: https://www.nyyti.fi/en/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/

Something about compassion:

In the process of compassion, one observes the others situation and understands the others emotion, thereby increasing the desire to act better and promote good. Helping others and doing good deeds affect positively to the mood and well-being for the compassion giver and the target of the sympathy. Small acts mean a lot, daily presence and encounter needs no miracles. You might sometimes be just the cheer up of someone else's day!

Remember also self-compassion; gentle and friendly attitude towards yourself!

If you do all by yourself and you're in a survive-mode, you may not notice what's happening around you. Be present, active and available. Discover open mindedly the new people in different fields of study and notice especially those who feel left alone. Look at things from as many points of view as possible, explore and know the matter, take a different perspective, take the change as it is and be open to development and new things! Be courageous, smile at your study friends, greet teachers and ask how others are doing.

Try also to identify your internal critical speech and change the style to talk to yourself if needed. When you are compassionate towards yourself, you can also show it easier to others. Also, learn to praise, empathize and say thanks. Especially Finns tend to underestimate themselves. That feels like we also underestimate the praise or the help giver. If you experience challenges in your life or studying, turn to someone and do not stay alone. Having your own strength and well-being is a must for a more worry-free life.

Things like; friends, music, culture, humor, awareness skills, relaxation, memories, gratitude, gentleness and little good deeds, keep me going. You can enjoy, for example; nature, video games, family, exercise or naps. Well-being is brought by many things, do not forget them even though you sometimes feel stressed or feel that you're out of time!

During the study years, the culture of empathy increases student satisfaction, promotes more active team work and reduces tiredness. If the team spirit or study environment in general is safe, inspirational and authoritative, it will surely give a bolder and more creative feeling for yourself. The force of the example is great. By sharing your own feelings, you are part of transforming the atmosphere and the culture of your learning community into a more open and compassionate environment.

Have a mighty spring!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

12. huhtikuuta 2018

Kuuluuko ananas pizzaan? / Does pineapple belong to a pizza?
On iänikuisen kysymyksen aika. 


Kysymys joka jakaa koko maailman kahtia: 
KUULUUKO ANANAS PIZZAAN? 
Nyt on aika ottaa kantaa. Valitse puolesi. Kumpi puoli voittaa tämän eeppisen taistelun?

Käy antamassa äänesi: https://goo.gl/forms/rQLgetKdvsdJBEkC2


Hanki itsellesi sopiva haalarimerkki LAMKOn toimistosta ja näytä koko maailmalle kuuluuko ananas pizzaan! 3€ jäsenille, 4€ ei jäsenille.


Toni Tilsala
Viestintävastaava---


It's time to ask a question as old as time.

Question that splits the whole world in half:
DOES PINEAPPLE BELONG TO A PIZZA?

It's time to choose your side! Which side will win this epic fight?


Give your vote here: https://goo.gl/forms/Kmvv9kSaug39lkXo2


Get yourself a fitting overall badge from LAMKO student unions office and show the whole world does pineapple belong to a pizza! 3€ for LAMKOs members 4€ for non-members. Toni Tilsala
Head of communications


5. huhtikuuta 2018

”Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin sanon” / " Don't do as I do, do as I say"

”Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin sanon” – käytännön kokemuksia jaksamisesta


Jokaiselle opiskelijalle töiden kasautuminen on varmasti tuttua jossain vaiheessa opintoja tuttua. Vaikka kuinka hyvin osaisi aikatauluttaa ja organisoida, yllätyksiltä ei voi välttyä. Olen omalla kohdallani sen huomannut monesti. Joskus hommat vain yksinkertaisesti kasaantuvat, koulutehtävien palautukset alkavat myöhästyä ja to do -lista sen kuin pitenee. Tämän keskellä sitten pitäisi vielä tehdä jotain ylimääräistä koulun ohella? Kuitenkin, yli kolmen vuoden kokemuksella uskallan väittää, että omalla toiminnalla ja organisointitaitojen aktiivisella kehittämisellä jokainen meistä pystyy suoriutumaan tutkinnostaan niin, että koulun ulkopuolisellekin toiminnalle, eli niin kutsutulle ”elämälle”, jää aikaa.

Haluaisin jakaa teille muutamia hyviksi toteamiani huomioita, jotka ovat minua henkilökohtaisesti auttaneet jaksamaan hektisen arjen yli. Sairaanhoitajaopintojeni ohella toimin opiskelija-aktiivina ja harrastan niin vapaaehtoistyötä kuin musiikkia konservatoriolla ja liikuntaa. En väitä, että polkuni olisi täydellinen tai että olisin kaikki tehtävät palauttanut ajoissa ja kursseista olisi tullut pelkkiä vitosia. Toivottavasti tämä itseironialla sävytetty vinkkilista herättää sinut silti itsetutkiskelun antoisalle polulle ja löydät juuri ne sinua itseäsi auttavat keinot ja kehittämisen kohteet.

Tee erilaisia asioita


Olemme kouluun hakiessamme valinneet alamme joskus pitkänkin pohdinnan tuloksena. Rakastamastasi alasta voi kehkeytyä kuitenkin painajainen, jos mielessäsi ei päivästä toiseen liiku mitään muuta. Kun teet välillä jotain täysin erilaista ja opiskelemasi asia tai tuottamasi teksti siirtyy aktiivisesta muistista pois, aivosi tekevät kyseisen asian kanssa edelleen töitä. Tämä oikeasti (ainakin omalla kohdallani) auttaa muistamaan paremmin kuin tenttikirjan väkisin kannesta kanteen lukeminen kahdessa tunnissa.

Lukioaikana minulla oli tapana koeviikoilla lukea vuorotellen päivän aikana eri aineiden kirjoja. Näin en puutunut ja tyytynyt lukemaan historian kirjoja ”hauki on kala” -tyylillä, vaan siirryin välillä esimerkiksi matematiikkaan. Tätä samaa metodia olen käyttänyt myös nyt korkeakouluopinnoissa. Rytmitän lukemista myös muuten. Jos luen kotona, ruoan teon ja syömisen ajaksi pistän kirjat ja koneet kiinni ja avaan vaikka Iltalehden sivut tai pistän Netflixistä jakson pyörimään. Kun jatkan taas työskentelyä, aivot tuntuvat levänneiltä ja jaksan keskittyä paremmin. Tämä siis olettaen, ettei katsomani sarja ala kiinnostaa liikaa ja tauko venyy kahden tunnin mittaiseksi (älä kokeile tätä kotona).

Pitkälläkin aikavälillä aiheen vaihtelu virkistää. Esimerkiksi erilaiset harrastukset toimivat muutoksen tuojina. Harrastusta on huomattavasti helpompi vaihtaa kuin ammattia (oletettavasti ainakin). Vielä kun harrastus on mahdollisimman kaukana alasta, jota opiskelet, sitä paremmin mielenkiinto säilyy omaan työhösi. Toisille toki sopii täysin yhteen asiaan paneutuminen, mutta luulen että en oman tapani kanssa ole yksin. Josko tässä olisi syy alaan tympääntymiseen jo opiskelun aikana?

Tee realistinen aikataulu ja noudata sitä


Tiukat aikataulut ja tehtävien kasaantuminen johtuu usein siitä, että otamme tehtäväksemme liikaa asioita tai yritämme suorittaa niitä epärealistisessa aikataulussa. Kaiken lisäksi kalenterista puuttuu aika omalle ajalle, liikunnalle ja nukkumiselle.

Seuraavan kerran kun avaat kalenterisi, tarkastele sitä uudessa valossa. Jos esimerkiksi liikunnan harrastaminen tuntuu hankalalta aikataulullisesti, suunnittele se kalenteriisi. Mitä ikinä aikatauluusi laaditkaan, pidä huoli, että pidät siitä kiinni. Jos olet varannut päivän opinnäytetyön kirjoittamiseen, älä luista siitä. Jos olet sopinut treenitreffit ystäväsi kanssa, älä sovi sen päälle muuta tapaamista vain siksi että ”kyllä hän ymmärtää, jos perun sen”. Ole tässä suhteessa ehdoton itsellesi. Ja tässä kohtaa jo voisi sanoa, jos se kalenteri vielä sinulta puuttuu – hanki sellainen viimeistään nyt.

Tärkein jaksamisen neuvo mitä osaan antaa, on keskittyä täysillä siihen mitä olet tekemässä. Olet sitten luennolla, kirjoitat esseetä tai treenaat salilla – älä tee mitään muuta samalla. Tämän tiukan säännön rajat ovat häilyvät, kun koneella olisi niin helppo vastailla sähköposteihin tai selailla somea samalla kun luennolla puhutaan kolmatta kertaa samasta aiheesta. Aiheita ja tekemisen kohdetta voi vaihtaa, mutta tämä vaatii sataprosenttisen keskittymisen sillä hetkellä käsillä olevaan aihealueeseen.


Kaikki keinot käyttöön muistin tueksi


Jääkaapin ovessa lukee isolla ”MUISTA OSTAA TISKIAINE!”, kalenterisovelluksen muistutus huutaa ylihuomenna lähestyvästä esseen palautuksesta ja sisko soittaa ja kysyy, muistitko sen äidin synttärilahjan. Informaatiota ja muistamisen aiheita pursuaa tänä päivänä joka paikasta. Kaikki pitäisi tietää ja muistaa, mutta minä tuon kaupasta tullessani kaikkea muuta paitsi sitä tiskiainetta. Kuulostaako tutulta? Sietäisi, olethan sinäkin oletettavasti vain ihminen.

Vanhanaikainen, käsin täytettävä kalenteri on ollut arkeni henki ja elämä jo monet vuodet. Tuntuu, kuin mitään en muistaisi tehdä, ellen sitä sinne ole kirjoittanut. Nykyisen toimenkuvani myötä olen ”pakotettu” siirtymään nykyaikaan ja käsikalenterin rinnalle on tullut sähköinen kalenteri. Kauhean kätevää, sinne voi lisäillä muistutuksia ja jakaa kalenteria myös muiden nähtäville. Näin ollen tein kompromissin (tai siis en tehnyt) ja pidin molemmat.

Paras tapa olisi valita yksi paikka tai ainakin jakaa näihin kalentereihin asiat. Toiseen omat menot, toiseen työ- tai koulumenot. Eikä mitään muuta. No, tällä hetkellä käsikalenterissani lukee kaikki palaverien ja kirjaston kirjojen eräpäivien väliltä. Kalenterin täyttymistä tekstillä on helpottanut jokaisen työpöydän todellinen kulta: post-it laput. Kirjoitan yhdelle lapulle yhden toteuttamista vaativan asian ja poistan sen kun homma on hoidettu. Simppeliä! Sitten kun vielä muistaisi kirjoittaa ne laput…

Ja vielä se perinteinen – riittävä lepo ja liikunta


Olen pienestä lapsesta lähtien ollut todella huono nukkumaan tai oikeastaan nukahtamaan. Mietiskelin päivän asioita ja kieriskelin sängyssä tuntikausia ennen nukahtamista. Veikkaan jokaisen todenneen yhden aikuistumisen riiteistä olevan nukkumiseen rakastuminen. Ah, sänky, pitkät aamut, nukkuminen, päikkärit!

Jaksamisen suola on säännöllinen ja katkeamaton uni. Silloin tällöin voi valvoa pidempään, mutta toistuvasta valvomisesta ei aiheuta itselleen muuta kuin krapulamaisen olon koko päiväksi ihan ilman tyttöjen iltaa. Jos herääminen on vapaapäivinä hankalaa, pakota itsesi ylös sängystä edes sohvalle television ääreen. Juo vettä ja kohta heräät jo itsestään.

Suurin uneen liittyvä ongelmani on päikkärit. Rankka päivä töissä tai koulussa, päivän päätteeksi rojahdan sängylle ja päätän: ”ihan vaan viis minuuttia”. Kahden tunnin jälkeen mietin missä olen ja mikä päivä on. Äh, meni illan suunnitelmat uusiksi. Ei näin! On ihan totta, että parin kymmenen minuutin päikkärit voivat auttaa, jos yöunet ovat yhden yön aikana jääneet vähälle. Aikatauluttaessasi arkesi hyvin, viikkoosi jää varaa yllätyksille – vaikka tälle ylipääsemättömälle väsymykselle. Parempi nyt levätä ja olla huomenna tehokas, kuin torkkua iltamyöhään, valvoa taas seuraava yö ja aloittaa tehottomuuden oravanpyörä alusta. Terveys aina ensin.

Unen vastapainoksi tarvitaan toki aktiivista elämää. Liikunta on siitä ihmeellinen toiminnan muoto, että sillä on vaikutusta lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin. Luulisi, että rankka liikunta veisi energiaa entistä enemmän eikä arkea jaksaisi sitäkään vähää. Mutta toisin on, mitä enemmän olen löytänyt elämääni eri liikunnan muotoja, sitä paremmin olen jaksanut. Päikkärit ovat jääneet (ainakin melkein) sekä aamuherääminen ja illalla nukahtaminen parantuneet tuntuvasti. Ennen väitin, että minulla ei yksinkertaisesti ole aikaa käydä salilla kolmea kertaa viikossa, käydä lenkillä saatika harrastaa ryhmäliikuntaa. Kävikin ilmi, että tämä kalenteriani täyttävä aika oli todellisuudessa päikkäreitä ja nuhjailua täynnä.


Lopuksi


Osa näistä vinkeistä ja huomioista on varmasti tuttuja ja ne varmaan löytyvät joka toisen hyvinvointiin liittyvän aikakausilehden sivulta. Halusin tuoda omat kokemukseni esiin ja osoittaa, että nämä vanhat ja kuluneet niksit on testattu ja toimiviksi todettu, vaikkakaan kuopilta ei matkalla ole vältytty.

Jos sinulla on jokin jaksamiseen liittyvä vinkki, voit jakaa niitä esimerkiksi LAMKOn Facebook-sivulla. Ja on ihan ok, jos kertomani asiat eivät toimi sinun kohdallasi – olemmehan kaikki erilaisia ja hyvä niin. Kuten sanottua, älä tee niin kuin minä teen. Tee paremmin.


Katariina Polvi
Varapuheenjohtaja


---

”Do as I say, not as I do” – practical experiences of coping with studying


I bet that every student finds familiar the time when all your school work starts building a mountain on your desk. No matter how good you are with timing your days and with your organization skills, surprises are inevitable. Sometimes stuff just keeps piling up, deadlines start to cross and to do -list keeps getting longer. And you should have some extracurricular activities? Anyhow, with over three years of experience I dare to claim that everyone of us is capable of finishing their degree in a way with time to do other things too. Some people call that ”life”.

I’d like to share some points that have personally helped me through stressful days. I study nursing for my last year and while doing that I have taken part on three different kind of tutoring, head tutoring, board work as a member and now vice chairman and after that I do some volunteer work and study music at a conservatory. In the middle of all this I’ve followed my study plan and I’ll graduate with expected time. I just hope that this a bit self-ironic tip list will wake you to take a journey into your own mind, so you could find the means for your own self-developing.

Do different things


We might have ended up applying to study a degree after a long period of consideration. Plans are big and the line of business is close to your heart. The area of your study could become a nightmare nevertheless if day by day there’s nothing else going through your mind. When you do something totally different from time to time and the subject you’re studying or the assignment your writing goes out of your active memory, your brain still works with it. This really (at least with me) helps you remember better that reading exam material from cover to cover in two hours.

During high school I used to change the subject that I studied during a day when having an exam week. That way I didn’t settle for reading history books without understanding it but moved on to math within a couple of hours. I’ve used this same method also now with my nursing studies. If I’m working at home the natural stops come with food. I close all the books and computers during I make food and eat. Instead I read some news or watch an episode from Netflix. This with assuming that the series I’m watching does not become more interesting that the assignment and the break is soon two hours long (do not dry this at home).

Changing a subject cheer up even in a longer period. For example, different hobbies bring a refreshing change and it’s a lot easier to change than a career (presumably at least). When the hobby is also as far away as possible from the area you are studying, the better your interest will remain in your work. For others it’s more suitable to give all your focus to one thing but I guess I’m not alone with my style. Maybe this is a reason why some people gets bored with their field of study already during studying? 

Make a realistic timetable and stick to it


Strict deadlines and piled up assignments are often followed when we take too many things under our wings and try to manage with them by following an unrealistic timetable. On top of that there is no time for personal time, sports and sleep in your calendar.

Next time you open your calendar, examine it with a different point of view. For instance, if you find it hard to schedule sport exercises, plan them into your calendar. Whatever you write there, make sure that you hold on to it. If you have saved the day for writing your thesis, do it. If you have a sport date with your friend, don’t stood him up with ”he’ll understand if I cancel”. Be very unconditional with yourself. At this point I might already say: if you still don’t have any kind of a calendar – get one now at the latest.

The most important tip that I can give is to concentrate fully on whatever your doing at the time. If you’re on a lesson, write an essay or work out at a gym – don’t do anything else during that. Boundaries of this strict rule might fade, when it’s so easy to answer an email or follow your Instagram account when a teacher is speaking of the same subject for the third time. Tempting but not smart. Topics and targets of attention may change but this requires a hundred per cent concentration to the topic at hand.Support your memory with any means necessary


You find a note on your fridge door saying ”REMEMBER TO BUY DISH WASHING LIQUID!”, calendar app is reminding me that I have to return an essay in two days and sister calls, did you remember mom’s birthday present. Information and topics to remember seems to be found on every corner these days. You should know and remember everything, but I bring everything else from the store than that dish washing liquid. Sounds familiar? It should since I presume you’re only a human too.

Old-fashioned, hand written calendar has been my life for many years now. Feels like I couldn’t remember anything if it wasn’t written there. Along with my current position I was ”forced” to move on to 21st century and get an e-calendar. Handy indeed, you can add reminders and share it with others. Consequently, I made a compromise (or not) and kept both. 

The best way would be to choose one or at least share the information between these calendars. Personal things into one and work or school related things into another. And nothing else. Well, at this point you can find in mine everything between meetings and return days of books from a library. One thing that has helped me with this have been the true gold of all offices: post-it notes. I write one task on one note and remove it after it’s done. Simple! Now I only have to remember to write those notes…

And the classic – sleep and excercise


Since I was a little girl it’s been very hard for me to sleep or actually to fall asleep. I wondered all things and rolled in bed for hours before falling asleep. I bet that one of the adulthood rituals is to fall in love with sleeping. Oh, bed, long mornings, sleeping, naps! 

The main thing for everyday strength, with all its cliché, is a regular and continuous sleep. Occasionally it’s ok to stay up a little longer but repeatedly it’s only causing you hangover-like feeling even without girls’ night out. If waking up on day off is hard, force yourself out of the bed a least on sofa in front of a tv. Drink water and after a while you’ll be a wake. 

The biggest of my sleeping problems is napping. A rough day at work or school, after the day I jump into bed and decide: ”just five minutes”. After two hours I wonder where I am and what day it is. Argh, evening plans are cancelled. Not like this! It’s true that a twenty-minute nap might help you, if you didn’t get just enough sleep last night. But don’t cheat yourself with thinking that five minutes of resting would help for anything whatsoever. And there’s nothing wrong with that. When you time your life right there’s room in your week with surprises like this – for example this insufferable tiredness. It’s better to rest now and be effective tomorrow than snooze, say awake another night and start that treadmill of inefficiency all over again. Health first, always.

Counterweight to sleeping naturally there has to be active life. Sport exercises have an effect on both physical, social and mental parts of your life. You could think that hard exercise would take even more of your energy and you’d be left with even less energy for other parts of your life. But that isn't true, the more I’ve found different forms of sports into my life the more I have energy. No more naps (okay okay I’m working on it) and it’s a lot easier to fall asleep and wake up on the right time. I used to claim that I just simply do not have time to go to the gym three times a week or have a jog. It turned out that the thing that was filling my calendar was truly full of naps and slacking. 

Lastly


Some of these tips and points are no doubt familiar and they are probably found on every other wellness magazine. My point is to introduce my own experiences and show that these worn out tricks have been tested and proved right, even if there’s been bumps on the road. 

If you have any tips related to the topic, you can post them for example on LAMKO’s Facebook page. And it’s ok if my ways don’t fit for you – after all we’re all different and that’s good. As said before, don’t do as I say. Do better.

Katariina Polvi
Vice Chairman